Pomiń menu

Realizacja zadania Dostępni Radni w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór

Otwarta, nieformalna Grupa o nazwie Niezależna Inicjatywa Zamojska CBIO działa od roku 2015. Tworzą ją głównie absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, którzy zarażeni bakcylem działania i aktywności społecznej (jeszcze w murach uczelni) przez wykładowców oraz opiekunów kół naukowych (Koła Naukowego Politologów, Naukowego Koła Filozoficzno-Socjologicznego oraz Studenckiego Koła Stosunków Międzynarodowych) postanowili kontynuować swoje pasje zgodnie z przyjętą zasadą - nierozpoznawalność może być niekiedy utrudnieniem ale i zarazem wyjątkowym wyzwaniem.

REALIZACJA ZADAŃ

1. Nazwa grupy / organizacji:
Niezależna Inicjatywa Zamojska Centrum Badań i Opinii

2. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Zamość
3. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami : Koło Naukowe Politologów PWSZ w Zamościu, Zamojskie Stowarzyszenie Dziennikarzy

4. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór
„Wędrująca Estrada”: Niezależna Inicjatywa Zamojska CBIO wraz z Kołem Naukowym Politologów była partnerem ZDK w ramach „Wędrującej Estrady”. W okresie wakacji 2015 odbyły się cztery festyny, podczas których przy specjalnie zorganizowanym „roboczym stanowisku” odbywały się: spotkania z mieszkańcami i radnymi oraz władzami miasta (rozmowy i odpowiedzi na pytania związane z budżetem obywatelskim i pracą radnych, wyjaśnianie jakie prawa posiadają mieszkańcy, w jaki sposób mogą dotrzeć do radnych ze swoimi problemami, w jaki sposób instytucje działające w Zamościu mogłyby jeszcze lepiej służyć mieszkańcom); przeprowadzono sondy i ankiety dotyczące głównie pracy radnych i ich dostępności. W trakcie festynów odbyły się trzy konkursy z wiedzy o samorządzie terytorialnym. W działaniach tych wspierały nas władze Zamościa, zarówno Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk jak i Przewodniczący Rady Miasta Zamość Jan Wojciech Matwiejczuk oraz władze PWSZ w Zamościu.
Quiz Samorządowy – odbyły się trzy takie konkursy dla mieszkańców uczestniczących w „Wędrującej Estradzie” ( cztery cykle spotkań z mieszkańcami – lato 2015). W każdej edycji (3) startowało w finale po sześć osób. Wszyscy zostali nagrodzeni upominkami. Pytania dotyczyły wiedzy na temat Samorządu Terytorialnego w Polsce oraz pracy zamojskich radnych.
Ankieta pt: „Mieszkańcy Zamościa o dostępności radnych i przejrzystości funkcjonowania zamojskich instytucji”.
Ankieta jest częścią projektu badawczego trwającego od 2014 roku i skierowana została do mieszkańców Zamościa – mieszkańcy wypełnili 250 ankiet. Pytania dotyczyły dostępności radnych w Zamościu, lepszych instytucji, praw mieszkańców i budżetu obywatelskiego. Wyniki ankiet są obecnie opracowywane. Następnie zostaną porównane z wynikami ankiet z roku 2014 a także tych, które zamierzamy przeprowadzić w roku 2016 (lipiec, sierpień). Wyniki będą opublikowane a wnioski przedstawione władzom samorządowym w celu zapoznania się i dokonania ewentualnych korekt w pracy i dostępności zamojskich radnych.
Zamojska Samorządowa Gra Miejska Zamość 2015
– gra towarzyszyła zamojskim obchodom 25 lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce, które organizowała Niezależna Inicjatywa Zamojska CBIO (przy wsparciu studentów PWSZ w Zamościu). Pisma skierowano do dyrekcji szkół ponadgimnazjalnych w Zamościu. Zgłosiło się 7 drużyn (w każdej po 3 uczniów, opiekun oraz patronat honorowy wybranego radnego). Cel: poznanie specyfiki pracy zamojskich instytucji oraz pracy radnych). Drużyny same wyznaczały trasy po 11 zamojskich instytucjach w oparciu o mapy otrzymane od NIZ CBIO. Drużyny przygotowywały materiały o wskazanych instytucjach: wywiady, zdjęcia, filmy oraz dodatkowo wywiad z radnym). Integracja, poznanie, zaciekawienie, przybliżenie tematyki samorządności i pracy zamojskich radnych a także wytyczenie trasy, zapoznanie się z kulturalno-sportowymi przestrzeniami miasta oraz pomysł na niekonwencjonalną mapę Zamościa – to tylko niektóre z postawionych i zrealizowanych celów ).
Konferencja: „Samorząd Terytorialny To MY- My wszyscy!”.

Konferencja zorganizowana z okazji zamojskich obchodów 25 lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce odbyła się 25 września 2015 roku w Sali Cosulatus Zamojskiego Ratusza – siedziby UM i Rady Miejskiej w Zamościu. Uczestniczyli w niej Prezydenci minionego 25 lecia, zamojscy radni, wykładowcy oraz studenci PWSZ w Zamościu i UMCS w Lublinie a także przedstawiciele szkół, zamojskich instytucji, organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń. Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Zamość – Andrzej Wnuk oraz Rektor PWSZ w Zamościu prof. dr hab. Waldemar Martyn. Patronat medialny: Gazeta Akademicka Skafander, Gazeta Zamojska, Kronika Tygodnia, Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, Zamojska TV Internetowa).
Rozprowadzanie ulotek,
rozklejanie plakatów i upowszechnianie innych materiałów związanych z wyborami parlamentarnymi w Polsce w 2016 roku.
Rozprowadzanie wśród mieszkańców ulotek m.in. dotyczących praw mieszkańców i budżetu obywatelskiego. Większość z nich były to materiały zamawiane przez nas i otrzymane od Fundacji im. Stefana Batorego.
• „Radny na piątkę”
Sprawdzanie obecności i dyżurów zamojskich radnych
• Utworzenie Strony mamprawowiedzieczamosc.pl
ze względu na trudności natury technicznej, ciągle jeszcze jesteśmy na etapie wstępnym. Do radnych wysłaliśmy prośbę o przesłanie danych i zgodę na ich publikowanie. Czekamy na odpowiedzi.

„ SAMORZĄDOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ”

Źródło: Zarząd Osiedla Powiatowahttps://www.facebook.com/1572082789705044/photos/pb.
„Nie sztuką jest wygrywać. Sztuką jest przegrywać z godnością!”- to hasło przyświecało imprezie towarzyszącej Konferencji „Samorząd Terytorialny to My- My wszyscy” a był nią „Turniej Piłki Nożnej” pomiędzy Zamojskimi Radnymi, Zamojskimi Dziennikarzami a Drużyną PWSZ w Zamościu. Rozpoczął on (otwarty) cykl spotkań pomiędzy amatorami dobrej zabawy, rywalizacji i radosnego oczekiwania na efekt zmagań. Turniej ten był działaniem towarzyszącym zamojskim obchodom 25 lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. Turniej gorąco przyjęty zarówno przez uczestników jak i przybyłych widzów spotkał się z dużym zainteresowaniem Zarządu Osiedla Powiatowa jak i samych radnych. Wyśmienita zabawa zrodziła pomysł by takie turnieje organizowały kolejne osiedla i by włączyć do tego przedsięwzięcia nie tylko radnych oraz zawodników drużyn ale wszystkie zainteresowane osoby a także zamojskie instytucje. W rezultacie każde z zamojskich osiedli będzie mogło zadeklarować zorganizowanie takiego turnieju oraz wydarzeń towarzyszących a także ufundować puchary dla drużyn. W turnieju wezmą udział, amatorskie drużyny, które zgłoszą chęć wspólnej zabawy i rywalizacji. Lista uczestników turniejów jest otwarta. W roku 2016/17 planuje się rozegranie turniejów na terenie poszczególnych osiedli (w sumie 16). Chyba, że osiedla połączą się w celu zorganizowania jednego turnieju lub nie wszystkie osiedla wezmą udział we wspólnej zabawie. Turniej finałowy odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez organizatora i zaakceptowanym przez uczestników. Do przemyślenia: Jakakolwiek gra jest konsekwencją myślenia i spełniania pewnych warunków oraz zasad a jej wynik w konsekwencji zawsze motywuje do kolejnych działań.
Udział w dwóch szkoleniach regionalnych w Lublinie: 1 października 2015 i 18 marca 2016 roku.

5. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (mieszkańcy, radni, itd.):
To były bardzo różne liczby. Z reguły zawsze mogliśmy liczyć na pozytywną reakcję zarówno mieszkańców jak i radnych, także Prezydenta Zamościa, Przewodniczącego RM w Zamościa oraz władz PWSZ w Zamościu.

6. Spotkania z mieszkańcami (daty spotkania, tematy spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców, radnych itd.)


Jako Niezależna Inicjatywa Zamojska CBIO nie organizowaliśmy samodzielnie spotkań z mieszkańcami. W 2015 roku byliśmy partnerem ZDK i współuczestniczyliśmy w „Wędrującej Estradzie „Postaw na rodzinę”(cztery spotkania w sezonie wakacyjnym; obecność na każdym z nich około 8 radnych oraz mieszkańcy osiedli zamojskich-duża frekwencja). Terminy: 28 lipca – Osiedle Rataja; 30 lipca – Osiedle Św. Piątka; 4 sierpnia – Osiedle Partyzantów; 6 sierpnia – Osiedle Zamczysko. Mieliśmy własne stanowisko/namiot/stół, przy którym mieszkańcy wypełniali przygotowane przez nas ankiety samorządowe. W tym roku mieszkańcy mieli możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania znajdujące się w formularzu ankiety pt: „Mieszkańcy Zamościa o dostępności radnych i przejrzystości funkcjonowania zamojskich instytucji”. Mieszkańcy mogli też uczestniczyć w przygotowanych dla nich Quizach Samorządowych (3) oraz zapoznać się ze swoimi prawami ale i obowiązkami. W trakcie spotkań rozprowadzaliśmy ulotki i broszury otrzymane głównie od Fundacji im. Stefana Batorego oraz z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Odbyliśmy także jedno spotkanie (UM w Zamościu, Sala Consulatus) związane z organizacją Zamojskiej Samorządowej Gry Miejskiej (we wrześniu 2015 roku), na które przybyli przedstawiciele 11 zamojskich instytucji oraz nauczyciele i uczniowie zamojskich szkół ponagimnazjalnych biorących udział w GRZE. W tym spotkaniu uczestniczyło także troje przedstawicieli zamojskich radnych wraz z Przewodniczącym RM w Zamościu oraz Prezydent Miasta Zamościa.

7. Największe osiągnięcia w dotychczasowej realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Konferencja: „Samorząd Terytorialny To MY- My wszyscy!”. Otwarta Konferencja zorganizowana z okazji Zamojskich Obchodów 25 lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce odbyła się 25 września 2015 roku w Sali Cosulatus Zamojskiego Ratusza (przy wsparciu Naukowego Koła Politologów PWSZ w Zamościu) z udziałem m.in. byłych i obecnego Prezydenta Miasta Zamościa (Panel Prezydencki).
Zamojska Samorządowa Gra Miejska Zamość 2015 – gra towarzyszyła zamojskim obchodom 25 lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce, które organizowała Niezależna Inicjatywa Zamojska CBIO (przy wsparciu studentów PWSZ w Zamościu) a skierowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Zamościu.
Ankieta pt: „„Mieszkańcy Zamościa o dostępności radnych i przejrzystości funkcjonowania zamojskich instytucji” – to druga część projektu badawczego, który rozpoczęto w 2014 roku. Pierwszy etap pracy badawczej zakończony zostanie w 2016 roku (III Ankieta Samorządowa Zamość 2016). W 2015 roku mieszkańcy wypełnili 250 ankiet. Tym razem pytania dotyczyły dostępności radnych w Zamościu, lepszych instytucji, praw mieszkańców i ich oczekiwań oraz budżetu obywatelskiego.
8. Ocena zaangażowania  mieszkańców w działania związane z akcją
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 5
11. Ocena zaangażowania radnych w działania związane z akcją
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3 – trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 5
12. Uwagi, dodatkowe informacje

Otwarta, nieformalna Grupa o nazwie Niezależna Inicjatywa Zamojska CBIO działa od roku 2015. Tworzą ją głównie absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, którzy zarażeni bakcylem działania i aktywności społecznej (jeszcze w murach uczelni) przez wykładowców oraz opiekunów kół naukowych (Koła Naukowego Politologów, Naukowego Koła Filozoficzno-Socjologicznego oraz Studenckiego Koła Stosunków Międzynarodowych) postanowili kontynuować swoje pasje zgodnie z przyjętą zasadą – nierozpoznawalność może być niekiedy utrudnieniem ale i zarazem wyjątkowym wyzwaniem – dla satysfakcji własnej i zadowolenia innych. Cel? Może być tylko jeden: od odpowiedzialności do współistnienia w realiach współczesnego świata. Dotychczasowy dorobek NIŻ CBIO może skromny, ale mamy nadzieję że to dopiero preludium do czegoś ważnego.