Pomiń menu

Sprawozdanie Końcowe

Zapraszamy od zapoznania się z naszym sprawozdaniem końcowym.

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza Inicjatywa lokalna – sprawozdanie końcowe