Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe – czy radni stali się dostępni?

Dzięki temu, że po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji Masz Głos, Masz Wybór mogliśmy razem z mieszkańcami poznawać nowe obszary. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy mieli wiedzę na temat funkcjonowania Rady Dzielnicy, ich siedziby, godzin i dni przyjmowania.

To wszystko po to, aby mieli odwagę rozmawiać na tematy związane z ich dzielnicą i wiedzieli do kogo i gdzie się udać. Działa to także w drugą stronę – chcieliśmy, aby Radni byli bliżej mieszkańców, aby znali i mieszkańców i ich potrzeby. Mamy wrażenie, że akcja zapoczątkowała małe zmiany, a kolejne wciąż będziemy mogli jeszcze obserwować…

Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór :

 • Sonda uliczna sprawdzająca wiedzę mieszkańców na temat funkcjonowania Rady Dzielnicy, radnych, miejsca ich siedziby itp.
 • Debata prowadzona przez mieszkańców „Kim jest radny?”
 • Sesja Rady Dzielnicy, która odbyła się w Centrum Aktywnego Mieszkańca i w której uczestniczyli mieszkańcy
 • Filmik prezentujący momenty z przeprowadzonej sondy ulicznej oraz wywiady z radnymi dzielnicy
 • Udział w festynie NGO, który odbywał się na dzielnicy, a na którym przybliżaliśmy ideę akcji Masz głos, masz wybór. To właśnie tam m.in. mogliśmy porozmawiać na wszelkie tematy związane z Radą dzielnicy z większą liczbą mieszkańców, do których na co dzień ciężko nam trafić.
 • Mapka przedstawiająca inwestycje zrealizowane przez Radę Dzielnicy podczas poprzedniej kadencji ( została opublikowana w Newsletterze, na naszych portalach społecznościowych)
 1. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (mieszkańcy, radni, itd.):
  Podczas trwania akcji trafiliśmy do około 250 mieszkańców – głównie za sprawą ulicznych sondaży oraz festynu, gdzie informowaliśmy mieszkańców o akcji. Jeśli chodzi o Radnych trafiliśmy do około 15tu radnych dzielnicy, z czego z 5 byliśmy w bliższym kontakcie i podejmowaliśmy wspólne inicjatywy, jak np. organizacja Sesji Rady Dzielnicy w innym miejscu, które mieszkańcy częściej odwiedzają.
 2. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców, radnych
  1. Debata „Kim jest Radny?”

Organizatorem debaty byli sami mieszkańcy – to oni wyszli z inicjatywą organizacji debaty. Stworzyli przestrzeń do rozmowy po to by dowiedzieć się więcej o Radzie Dzielnicy i o radnych. Tematem debaty było: „Kim jest Radny?” – rozmawialiśmy o tym zarówno z mieszkańcami, jak i Radnymi.

Debata odbyła się 11 lutego 2016 roku.

Na debacie było 5 Radnych oraz 15 mieszkańców.

 1. Sesja Rady Dzielnicy w Klubie Osiedlowym Apteka

Jedna z Sesji Rady Dzielnicy odbyła się w Klubie Osiedlowym Apteka – bliżej mieszkańców. Było na niej 11 Radnych Dzielnicy oraz 9 mieszkańców. Była to okazja poznania się, porozmawiania i zadania nurtujących pytań.

Sesja odbyła się 9 marca 2016 roku.

 1. Proszę wymienić swoje największe osiągnięcia w dotychczasowej realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór

Za swoje największe osiągnięcie uważamy to, że dzięki akcji nawiązał się dialog między nami – mieszkańcami – radnymi. Mieliśmy powód do tego, aby stwarzać przestrzeń do rozmowy, poznania się i edukacji. Mogliśmy dowiedzieć się jaka jest wiedza mieszkańców z zakresu działania Rady Dzielnicy, ale także jaka jest wiedza Radnych na temat mieszkańców i ich potrzeb. Dzięki wzmożonym kontaktom z kilkoma radnymi zaczęła budzić się swego rodzaju relacja, która mamy nadzieję będzie się rozwijać i owocować.

 1. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
 • brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      4                          5

 1. Jak oceniają Państwo zaangażowanie radnych w działania związane z akcją?

(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      4                          5