Pomiń menu

Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni"

Pracownicy, wolontariusze Fundacji biorą czynny udział w budowaniu współpracy między NGO a JST. Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” realizuje następujące działania: I. Prowadzenie CENTRUM AKTWYNEGO MIESZKAŃCA w Gdyni Chyloni - Klub Osiedlowy „Apteka - Klub Młodzieżowy „Kreatywni” II. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Kreatywni” w Gdyni Dąbrowie III. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Kreatywni” w Gdyni Oksywie IV. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Stop Nudzie” Gdańsk Brętowo V. Prowadzenie spotkań informacyjno –edukacyjnych, zajęć psychoprofilaktycznych dla dzieci VI. Organizacja wizyt studyjnych