Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe działania Budżet obywatelski

Sprawozdanie podsumowujące działanie w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015/2016 “Budżet obywatelski”

FORMULARZ PODSUMOWUJĄCY DZIAŁANIE
w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015/2016
“Budżet obywatelski”
CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej
:Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój” Jastrzębie-Zdrój

2. Data przesłania sprawozdania końcowego
20.04.2016

3. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko)
Antoni Augustyn

4. Dane kontaktowe (telefon i mail osoby do kontaktu/koordynatora akcji)
poczta@[email protected] 605609925

5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór
Jastrzębie-Zdrój

6. Termin realizacji zadania (od kiedy do kiedy)
V 2015-IV 2016

7. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?
Uwaga! Prosimy podać liczbę osób, które koordynowały lub współpracowały przy realizacji zadania po stronie organizacyjnej.
Ok 15-20

CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Proszę krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do zadania „budżet obywatelski” w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Uwaga! Ten punkt można skopiować ze sprawozdania cząstkowego, jeśli było ono składane. Jeśli coś się od tego czasu zmieniło, prosimy to opisać.

Edukacja, informacja, popularyzacja i udział mieszkańców w tworzeniu budżetu obywatelskiego

2. Proszę krótko opisać, jakie działania zrealizowaliście w ramach tegorocznej edycji akcji? Prosimy podać również dane liczbowe, np. liczbę spotkań, liczbę ankiet, liczbę osób zaangażowanych w działania itp.
Uwaga! Jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują
o nominacji do nagrody Super Samorząd.

Udział w spotkaniach jako konsultanci w Komisji ds. przygotowania projektu zmian uchwały dot. tzw. Budżetu Obywatelskiego. 4 krotnie
Udział (i transmisja LIVE ) w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami przez komisje. 1raz
Udział w spotkaniach osiedlowych i sołeckich dotyczący Budżetu Obywatelskiego, 8 razy
informowanie mieszkańców o działaniach miasta w sprawie BO na portalu jas24info.pl, cykliczne publikacje
Udział w festynie osiedlowym ze stoiskiem z Materialami Masz Głos Masz Wybor 1 raz
3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, proszę je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Planowaliśmy stworzyć reportaż z grupa radnych i młodzieżą, działanie zostało przesunięte w czasie zostanie zrealizowane
4. Proszę krótko opisać zaangażowanie w realizację Waszego działania przedstawicieli władzy lokalnej.
Pytania pomocnicze (tzn. że nie trzeba odpowiadać na wszystkie po kolei – pytania są jedynie wskazówką):
Czy urząd aktywnie uczestniczył w realizacji działania? Czy na początku odbyło się spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/przedstawicielami gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem) dotyczące współpracy? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad przygotowaniem rozwiązań? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy?

Uwaga! To bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują
o nominacji do nagrody Super Samorząd.

Działania Rady Miasta można uznać za wzorowe, zbudowaliśmy atmosferę współpracy i wspólnego działania. Gminy, osiedla nasze działania traktowały z wielka powaga. Byliśmy informowani o spotkaniach i zapraszani do udziału.
5. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na Wasze relacje z władzą lokalną? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Od początku istniał wspólny cel. Korzystano z naszej wiedzy i doświadczenia, współpraca układała się bez problemowo. Po obydwu stronach widziano ogromną potrzebe edukacji mieszkańców w temacie budżetu.

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania? Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?
KGW Ruptawa-Cisóka, KGW Moszczenica, KGW Borynia. WOJEWÓDZKIM ZWIĄZKIEM ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH Z KATOWIC
Rady Osiedli: Staszica, Pionierów, Arki Bożka,Morcinka Sołectwa Bzie Ruptawa-Cisówka
Grupa Komunikacyjno-medialna Silesja Press składająca się z uczniów Jastrzębskich szkół. Komisja Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta
Udział w  komisji Rady Miasta jako konsultanci
SKŁAD KOMISJI:
– Tadeusz Markiewicz – przewodniczący
– Norbert Małolepszy
– Szymon Klimczak
– Ryszard Piechoczek
– Roman Foksowicz

AUDYT PRZEPROWADZONY W RAMACH PROJEKTU „ZLECAMY POŻYTECZNIE, WYDAJEMY Z POŻYTKIEM
7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? ( Z czego jesteście najbardziej dumni realizując zadanie budżet obywatelski? Co uważacie za swój największy sukces? Co było dla was najwartościowsze?)

Trudno pisać o sukcesach największą radość sprawia nam utworzenie młodzieżowej grupy medialno komunikacyjnej która interesuje się i działa również w temacie spraw obywatelskich.
8. Co było najtrudniejsze w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Niska wiedza mieszkańców w temacie BO i nadal  w naszej ocenie zbyt małe zaangażowanie.  Brak wiary w możliwości zmiany.
9. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w Wasze działania związane z akcją? (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.
1
2
3 x
4
5

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Mieszkańcy nie wierzą w skuteczność takich działań. Pomimo edukacji wielu jeszcze nie nie rozumie zasad działania budżetu. Jednocześnie nastąpił wzrost zainteresowania sprawami obywatelskimi.

10. Prosimy opisać, w jaki sposób informowaliście o swoich działaniach lokalną społeczność (np. za pośrednictwem prasy, TV, internetu – stron internetowych, portali społecznościowych, wydarzeń promocyjnych, plakatów, ulotek i innych materiałów akcji MGMW, marketingu szeptanego, kontaktów osobistych)?

Jeśli to możliwe, prosimy wskazać miejsca publikacji informacji o Waszych działaniach w ramach akcji (np. linki do stron internetowych, fotorelacji
z wydarzeń organizowanych w ramach zadania, materiałów prasowych na jego temat, które ukazały się w mediach itp.).

Przeprowadzono wiele rozmów z mieszkańcami, informowani młodzież rozdawano ulotki i materiały szkoleniowe. Materiały ukazywały się cyklicznie w gazecie Nasze Jastrzębie.

Poniżej można wkleić linki lub przesłać materiały na adres [email protected]

http://jas24info.pl/?s=Bud%C5%BCet+Obywatelski

Zebranie Rady Sołeckiej

Budżet Obywatelski 2017


11. Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Przeprowadzenie  AUDYTU W RAMACH PROJEKTU „ZLECAMY POŻYTECZNIE, WYDAJEMY Z POŻYTKIEM”. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG W RAMACH PROGRAMU – OBYWATELE DLA DEMOKRACJI. JEDNOSTKI AUDYTOWANE: URZĄD MIASTA ORAZ 5 ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W JASTRZĘBIU-ZDROJU.