Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania DOSTĘPNI RADNI. CDN: zdjęcia i pliki.

Nierozpoznawalność może być niekiedy utrudnieniem ale i zarazem wyjątkowym wyzwaniem – dla satysfakcji własnej i zadowolenia innych. Cel? Może być tylko jeden: od odpowiedzialności do współistnienia w realiach współczesnego świata.

Dotychczasowy dorobek NIŻ CBIO może skromny, ale mamy nadzieję że to dopiero preludium do czegoś ważnego. Zadanie DOSTĘPNI RADNI było naszym zadaniem priorytetowym, ale zarówno w treści zadań jak i treści ankiet oraz podczas spotkań z mieszkańcami (byliśmy partnerem „Wędrującej Estrady” podjęliśmy temat BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (drugie zadanie) oraz LEPSZE INSTYTUCJE (wprowadzenie w zagadnienie: ankiety oraz przede wszystkim Samorządowa Gra Miejska Zamość 2015).

Wypełniamy ankiety podczas „Wędrującej Estrady”

Konferencja „Samorząd terytorialny to MY – MY WSZYSCY!


Samorządowa Gra Miejska Zamość 2015
Źródła:
http://mdk.zam.pl FINALIŚCI
http://www.2lozamosc.pl FINALIŚCI
http://ekonomikzamosc.h2.pl FINALIŚCI
https://www.youtube.com/ „Samorządowa Gra Miejska MDK w ZOO”

 

Samorządowy Turniej Piłki Nożnej Zamość 2015