Pomiń menu

Wójtowo pozyskiwanie terenów pod Wspólną przestrzeń sprawozdanie koncowe

Możemy spokojnie powtórzyć nasze poprzednie hasło: Kończy się akcja Masz Głos Masz Wybór ale nie kończą się nasze działania można by powiedzieć ze dla nas to dopiero środek :).

Możemy spokojnie powtórzyć nasze poprzednie hasło:

Kończy się akcja Masz Głos Masz Wybór ale nie kończą się nasze działania można by powiedzieć ze dla nas to dopiero środek :).

Sołectwo Wójtowo to jedno z 32 sołectw położonych na terenie Gminy Barczewo, liczące około 1500 mieszkańców. Miejscowość znajduje się w odległości 7,5 km od miasta gminnego Barczewo oraz 9 km od centrum stolicy Warmii i Mazur Olsztyna, przedzielone jest droga krajowa nr 16. I w związku z tym podziałem musimy w naszym Sołectwie działać podwójnie. Ponieważ na tzw. Starym Wójtowie posiadamy wyposażony plac zabaw, z którego w większości korzystają mieszkańcy tej części wsi, gdyż dla mieszkańców  Osiedla Leśnego jest on zbyt daleko położony,  a także po licznych monitach mieszkańców Osiedla Leśnego postanowiono poczynić starania o pozyskanie terenu działki potocznie zwanym Boiskiem Leśnym. Osiedle Leśne jest stosunkowo młodym osiedlem, osiedliło się tu wiele rodzin z małymi dziećmi i takie miejsce spotkań rodziców i dzieci jest niezmiernie potrzebne.

Wieś położona jest w malowniczej, atrakcyjnej okolicy i wśród lasów.  Mieszkańcy Sołectwa są zadowoleni z tego, że żyją w atrakcyjnie położonej miejscowości. W związku z tym wystąpili z inicjatywa poprawy warunków zamieszkania oraz rozwoju wsi, nie tracąc jednocześnie nic z jej kameralności i uroku i zaproponowali aby na terenie Osiedla Leśnego powstała wspólna przestrzeń , który miałaby służyć integracji mieszkańców oraz poprawy stylu życia w kierunku pro zdrowotnym, oraz służyć do codziennego wypoczynku naszym mieszkańcom.

Obszar został wybrany w wyniku  analizy przestrzennej Osiedla Leśnego. Na podstawie obserwacji  użytkowania przez mieszkańców terenów znajdujących się na osiedlu Leśnym

Zauważono iż najczęściej mieszkańcy spędzają wspólnie czas na tzw. Boisku Leśnym w pobliżu PZU Trasy Zdrowia. Jednakże teren ten należy do Lasów Państwowych, a dzierżawiony jest przez jednego z mieszkańców wsi. Teren nadaje się idealnie na boisko do gry w siatkówkę, znajduje się tam miejsce na ognisko. Wielokrotnie za zgodą właścicieli organizowane były na tym terenie zawody Potyczki Sąsiedzkie oraz mecze Turnieju Amatorskiej Piłki Siatkowej o Puchar Sołtysa Wójtowa. Ponieważ każdorazowe występowanie o zgodę jest dość uciążliwe na jednym z zebrań sołeckich postanowiono pozyskać teren  od Lasów Państwowych w użyczenie, oczywiści po wcześniejszej konsultacji z dzierżawca terenu.  Dzierżawca Terenu wyraził zgode na odstąpienie dzierżawy pod warunkiem iż działka ta nadal będzie mogła być użytkowania przez mieszkańców Wójtowa. Na zebraniu Sołeckim przedstawiono propozycją, zostało przygotowane wspólne pismo do Urzędu Gminy w Barczewie z prośbą o pozyskanie boiska na użytek mieszkańców, w załączeniu przekazano zgodę dzierżawcy. Protokół przekazania Boiska LeśnegoPRZESTRZEN-DLA-LUDZI-Boisko Leśne w Wójtowie DSC_0013 DSC_0014 DSC_0024 DSC_0293 DSC_0294 DSC_0295 DSC_0303 DSC_0304 DSC_0305 DSC_0306 DSC_0308 DSC_0314 DSC_0315 DSC_0722 DSC_0291 DSC_0299 DSC_0589 DSC_0670