Pomiń menu

NASIELSZCZANIE PO GALI SUPER SAMORZĄDU 2016

Trzy osoby reprezentujące lokalnych działaczy na rzecz Gminy Nasielsk – pan Jerzy Lubieniecki (przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku) oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku – Elżbieta  Wróblewska i Krzysztof Macias – uczestniczyli dnia 30 maja 2016r. w uroczystej gali podsumowującej konkurs „Super Samorząd 2016”, którą organizatorzy ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór przygotowali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Gośćmi honorowymi gali byli Premier Jerzy Buzek, sędzia Jerzy Stępień (współtwórca reformy samorządowej z 1990, prezes Trybunału Konstytucyjnego), Olga Krzyżanowska (marszałkini, lekarka, działaczka społeczna) i Irena Herbst (była wiceminister budownictwa oraz gospodarki). Więcej informacji o uroczystości można znaleźć na stronie https://www.maszglos.pl  a zdjęcia nasielszczan można obejrzeć na Facebooku klikając tutaj.

W okresie od kwietnia 2015r. do kwietnia 2016r. na terenie gminy Nasielsk realizowane były zadania Dostępni radni (przez Stowarzyszenie Europa i My) oraz Przestrzeń dla ludzi (przez Nasielskie Towarzystwo Kultury). W rezultacie założono na stronie internetowej www.nasielsk.pl  zakładkę Kontakt do Radnych, a w niej podane zostały adresy mailowe 10-ciu z 15-stu radnych. Rozpoczęto działania w sprawie porządkowania parku przy ul. Kościuszki. Została przyjęta uchwała ws. inicjatywy lokalnej – w jej trybie mieszkańcy gminy Nasielsk mogą do 30 września br. składać wnioski na realizację swoich projektów w 2017r. Przed nami dalsze starania w kierunku dostępności i skuteczności samorządu. Chcemy ukierunkować je proekologicznie i proobywatelsko.

Chcemy wykorzystać potencjał ekoszkolnych działań związanych z Zieloną Flagą. W kwietniu br. nasielscy uczniowie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji Fundacji ekologicznej ARKA pod hasłem „Listy dla Ziemi”. Ambasadorem działań w gminie został burmistrz Bogdan Ruszkowski. Uczniowie napisali ponad 1000 listów dla Ziemi. W ramach akcji zorganizowano „Maraton Czytania Listów dla Ziemi”. Wybrane listy przeczytano również na sesji Rady Miejskiej  w dniu 28 kwietnia. Jeden z nich, którego autorką była uczennica klasy szóstej Wiktoria Pietrzak znalazł się na liście 123-ch „Najpiękniejszych listów dla Ziemi”.

Edukacja i działanie to przesłanie SUPERSAMORZADU w naszej gminie. W najbliższej przyszłości planujemy rozszerzyć działania Nasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego – zamierzamy wnioskować o dofinansowanie z Mazowieckiego Instytutu kultury na projekt pod hasłem „Pociąg do wiedzy”. Współpracą ze szkoła podstawową Nasielsku w ramach promocji działań ekoszkolnych zainteresowana jest grupa aiDDia realizująca projekt „Kalendarz zrozumienia”.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w urzędzie w dniu 23 czerwca po raz kolejny zagościła również grupa dzieci ze szkoły podstawowej w Nasielsku. Z młodymi obywatelami przybyła również koordynatorka działań „maszgłosowych” prowadzonych na terenie gminy Nasielsk. Podziękowała ona Radzie Miejskiej i burmistrzowi Bogdanowi Ruszkowskiemu za dotychczasowe współdziałanie w ramach akcji „Masz głos, Masz wybór” oraz zachęciła radnych do ściślejszej współpracy ze swoimi wyborcami. W załączeniu – podziękowania

Elżbieta Wróblewska

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 podziekowanie dla burmistrza_23.06.2016_MGMW podziekowanie dla rady_MGMW_23.06.2016