Pomiń menu

Wójtowskie Eco Boisko Leśne nabiera kształtów

W ramach współpracy Grupy Odnowy Wsi z Wójtowa oraz Stowarzyszenia "Wspólne Wójtowo" z Katedry Architektury Krajobrazu przy Uniwersytecie Warminsko Mazurskim powstanie projekt boiska lesnego oraz plany przestrzeni ogólnego uzytku.

Dzięki działaniom Grupy Odnowy Wsi w Wójtowie oraz Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo ” zaproszono Studentów Wydziału Architektury UWM na wizytę studyjna w czasie której mieszkańcy pokazali  swoja wspaniała i pełna możliwości miejscowość. Efektem spotkania maja byc projekty Przestrzeni Publicznej przygotowane przez Studentów w ramach prac dyplomowych.

W ramach zajęć w dniu 27.04.2016 Studenci dokonali prac analityczno-projektowych tj.:

-Inwentaryzacja miejscowości wraz ze ścieżka wrażeń,
-studium panoramy
-koncepcje zagospodarowania terenów o charakterze publicznym: skwer, plac, teren przy przystanku, świetlicy, przy kościele itp.

Studenci byli bardzo zadowoleni z ciepłego i smacznego przyjęcia ich w Wójtowie czekamy teraz na efekty.