Pomiń menu

Mieszkańcy w trosce o czyste powietrze

Analiza stanu  zanieczyszczenia powietrza w naszym środowisku.

Poinformowanie mieszkańców o poziomie zanieczyszczenia i skutkach tego stanu dla naszego zdrowia z zagrożeniem wrażliwych grup społecznych w tym młodzieży szkolnej. Podniesienie świadomości  o możliwościach ograniczenia zanieczyszczenia środowiska pyłem PN 10  poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej.  Promocja  małych  elektrowni słonecznych –  baterii fotowoltaicznych i  inteligentnego oświetlenia LED w pomieszczeniach wspólnego użytkowania budynków wielorodzinnych.