Pomiń menu

Burza mózgów w Wójtowie Grupa robocza działa

Członkowie Stowarzyszenia "Wspólne Wójtowo", Grupy Odnowy Wsi, Rada Sołecka na czele z Sołtysem ciężko pracują nad opracowaniem dalszych kroków naszych działań. Dodatkowo doszło nam planowanie kroków w pozyskaniu funduszy na budowę świetlicy. Oczywiście korzystamy z podpowiedzi podręczników Masz Gos Masz Wybór.