Pomiń menu

Czy możemy już mówić o dyskryminacji osób niepełnosprawnych?

Problem niepełnosprawności i dostępu osób z niepełnosprawnościami do pracy w urzędach administracji publicznej i spółkach komunalnych nie istnieje. Nie istnieje dla pracodawców, którzy zatrudniają – ponieważ nie płacą z tego tytułu kar. Z pracy, jaką wykonałyśmy, składając wnioski o informację publiczną, efektem czego jest publikacja – nie istnieje dla tych, którzy płacą kary.

Najgorzej przedstawia się sytuacja w Starostwie Powiatowym w Lubartowie. A przecież zadaniami powiatu są m.in.: rehabilitacja społeczna, rehabilitacji zawodowa i zatrudnianie, przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych. Dlaczego odsyłamy tyle pieniędzy? Nie ma na naszym terenie osób, które spełniają warunki zatrudnienia? Przykład Urzędu Miasta w Lubartowie pokazuje, że są. W związku z tym, ponawiamy pytanie: Dlaczego urzędy i spółki nie zatrudniają? 

 Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% są zobowiązani do wpłat na PFRON.

Zapytałyśmy, jak to jest u nas:

Konkretnie interesowało nas, czy w instytucjach miejskich zatrudnia się osoby niepełnosprawne lub też nie. I ile to kosztuje. Na jakich stanowiskach zatrudniane są osoby niepełnosprawne?

Wiele się mówi o wsparciu osób z niepełnosprawnościami. Są organy czy instytucje systemowo zajmujące się problemami tych osób. Z racji różnych projektów, promocji zatrudnienia czy chociażby wypłaty środków finansowych przeznaczonych na ich wsparcie.

Postanowiłyśmy sprawdzić, jak to jest w sferze pozasłownej.

Poczynając od zlokalizowanych w Lubartowie siedzib jednostek samorządu terytorialnego.

W Urzędzie Gminy Lubartów mamy zatrudnione dwie osoby z niepełnosprawnościami, na 44 osoby zatrudnione. Nie jest to oczywiście 6% i w lipcu Urząd zapłacił za to 705 zł. Jak rozumiemy za inne miesiące tego roku wielkość ta jest porównywalna.

Liczba etatów w Starostwie Powiatowym w Lubartowie wynosi 98,25. W tym niepełnosprawnych – 1. Od stycznia do sierpnia tego roku kosztowało to 66.854,00 zł. W sierpniu Starostwo wpłaciło do PFRON 8 601 złotych opłaty za nieosiąganie 6 % wskaźnika, czyli za niezatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Jak wiemy Urząd Miasta w Lubartowie zatrudnia 93 osoby na 91 etatach. W tej liczbie jest sześć osób z niepełnosprawnościami. Osoby te pracują zarówno na stanowiskach urzędniczych, jak i obsługowych. Wpłata na PFRON za miesiąc lipiec wyniosła 34,00 zł. Jest dobrze.

A jak to wygląda w spółkach i jednostkach miejskich?

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zatrudnionych na dzień 31 sierpnia było 89 osób. W tym – żadnej osoby z niepełnosprawnością. Od początku tego roku do sierpnia zapłaciliśmy za to 59.712,00 zł. W sierpniu odesłaliśmy z miasta 9.077 zł.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie nie zatrudnia osób z niepełnosprawnościami.

Dlatego od początku tego roku do sierpnia wpłaty na PFRON wyniosły 37.551 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudnia jedną osobę z niepełnosprawnością. Nie ma obowiązku dokonywania wpłat na PFRON.

Lubartowski Ośrodek Kultury również nie ma obowiązku dokonywania wpłat, ponieważ zatrudnia mniej niż 25 osób. Wśród nich nie ma ani jednej osoby z niepełnosprawnością. Znamienne.

Zapytałyśmy także PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie ma obowiązku dokonywania wpłat na PFRON, ponieważ zatrudnienie nie przekracza 25 osób. Można by pomyśleć, że z racji wykonywanych zadań, mimo braku obowiązku…? PCPR nie zatrudnia obecnie ani jednej osoby z niepełnosprawnością. Osoby zatrudnione w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie problemy osób z niepełnosprawnościami, którymi się opiekują, znają jedynie z teorii.

I wreszcie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”. Nie płacą.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie zatrudnia trzy osoby z niepełnosprawnością (schorzenia specjalne) na stanowiskach: specjalista ds. kadr (umiarkowany), pracownik techniczno/biurowy (umiarkowany) i sprzątanie (znaczny) .

Pomaga także innym podmiotom pozyskiwać refundację zatrudniania osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (w roku 2015 za ich pośrednictwem weszło lub powróciło na otwarty rynek pracy 16 ON), szkolimy pracodawców i pomagamy składać wnioski do PFRON.

Inną rzeczą jest dostęp do informacji. Czy strony Biuletynów Informacji Publicznej są przyjazne? Oceńcie Państwo sami.

A czy Fundacja Batorego zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami?

starostwo

urzad_miasta

urzad_gmina

Media o nas:

Dziennik Wschodni

Lubartow24.pl

Onet.pl