Pomiń menu

Diagnoza społeczna mieszkańców Osiedla Siersza w Trzebini kluczem do ich aktywizacji.

Problemem społeczności lokalnej (największego osiedla Siersza zlokalizowanego w Trzebini w woj. małopolskim liczącego ponad 3000 mieszkańców) jest brak aktywności obywatelskiej jej mieszkańców. Znikome zainteresowanie mieszkańców naszego Osiedla sprawami lokalnymi, swoim otoczeniem stało się impulsem naszego działania w Akcji. Aby zaangażować mieszkańców w sprawy lokalne Osiedla jak i całego miasta, postanowiliśmy poznać ich potrzeby i problemy, opracowując w Akcji MASZ GŁOS Diagnozę społeczną mieszkańców Osiedla Siersza.

Podsumowanie cząstkowe Stowarzyszenie Razem w przyszłość