Pomiń menu

Dzielnicowy jest ogniwem łączącym policję ze społeczeństwem.

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy w ramach Kawiarenki Obywatelskiej, 2 grudnia zaprosiła mieszkańców na kolejne spotkanie. Tym razem gościem był Dzielnicowy Policji mł. aspirant Kazimierz Twarowski.

Dzielnicowy to policjant „pierwszego kontaktu”, do którego każdy mieszkaniec może zwrócić się o pomoc. Ważne zatem jest aby każdy wiedział jak ze swoim dzielnicowym, szybko i łatwo się skontaktować , a także aby jego służbowa tzw.”rozpoznawalność” w lokalnej społeczności była znaczna.
I temu m.innymi służyło spotkanie w naszej Kawiarence Obywatelskiej. Dyskusja jaka wywiązała się w trakcie spotkanie dotyczyła stanu bezpieczeństwa mieszkańców Niewodnicy.