Pomiń menu

Nasielskie spotkania „Od altany do ścieżki dydaktycznej”

W ramach szkolnego projektu „Kalendarz Zrozumienia” realizowanego przez Fundację aiDDia oraz działań Stowarzyszenia Europa i My odnośnie tegorocznej akcji „Masz Głos” w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbyły się dwa spotkania.

Pierwsze, które zorganizowane zostało we wtorek dnia 25.10.2016r. miało charakter informacyjno-promocyjny. Uczestniczyło w nim 16 rodziców. Zebrani mieli okazję zapoznać się z celem szkolnego projektu (przeznaczenie całkowitego dochodu ze sprzedaży kalendarzy na budowę altany – miejsca do prowadzenia zajęć edukacyjnych i rekreacji) oraz założeniami akcji „Masz Głos” (zwiększenie zaangażowania mieszkańców poprzez realizacje inicjatyw lokalnych).

Drugie spotkanie odbyło się w sobotę dnia 26.11.2016r. z udziałem Dariusz Kraszewskiego koordynatora regionalnego akcji :Masz Głos” z Fundacji im. Stefana Batorego. Przybyło na nie 8 osób reprezentujących nauczycieli, rodziców, samorządowców oraz lokalnych liderów. Uczestnikami byli: Elżbieta Wróblewska (koordynatorka projektu szkolnego i działań Stowarzyszenia Europa i My na terenie gminy Nasielsk), Krzysztof Macias (nauczyciel, prezes Nasielskiego Towarzystwa Kultury), Jerzy Lubieniecki (przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku), Radosław Kasiak (kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku będący również radnym powiatu nowodworskiego), Justyna Margiel i Aneta Czyż Roszak (nauczycielki) oraz Bożena Modzelewska i Andrzej Kowalski (rodzice).

dsc03708 dsc03705  dsc03700 dsc03699 dsc03695

 

 

 

dsc03614

dsc03692dsc03616

dsc03703

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący przybliżył zebranym cele akcji „Masz Głos”, wskazał plusy i minusy z jakimi mogą się liczyć wnioskujący w gminie Nasielsk o dofinansowanie w ramach przyjętej w dniu 31 marca 2016r, uchwały ws. inicjatywy lokalnej. Następnie dyskutowano o możliwościach pozyskania środków na inicjatywę edukacyjną dotyczącą budowy altany i ścieżki edukacyjno-ekologicznej. Ustalono, że koordynatorka umówi przedstawicieli urzędu i szkoły do odbycia wspólnego spaceru po terenie w celu omówienia wstępnych założeń planowanych inwestycji oraz zaprosi rodziców, nauczycieli i dzieci do współtworzenia wizji altany.

W czwartek dnia 30.11.2016r. na spacer udał się wicedyrektor Mariusz Kraszewski wraz z burmistrzem Bogdanem Ruszkowskim i kierownikiem Radosławem Kasiakiem aby bliżej przyjrzeć się lokalizacji planowanych inwestycji. W dniach od 5 do 22 grudnia będą prowadzone konsultacje z rodzicami i nauczycielami odnośnie wizji altany i ścieżki. Dla uczniów ogłoszony zostanie konkurs plastyczny pod hasłem „Altana Zrozumienia w mojej szkole”. Dnia 21 grudnia przy okazji szkolnych jasełek spotkamy się z organizatorami i sponsorami „Kalendarza Zrozumienia” aby podsumować projekt, podziękować za współpracę i zaprosić ich do dalszych współdziałań. W styczniu skupimy się na poszukiwaniu architekta naszych inicjatyw. Mamy nadzieję, ze zbudowana wiosną altana oraz działania związane ze ścieżką wyzwolą mnóstwo energii społecznej przydatnej w życiu publicznym.

Elżbieta Wróblewska