Pomiń menu

Nie w pełni sprawna przestrzeń: słupskie spacery

Nie w pełni sprawna przestrzeń: słupskie spacery

Dnia 9 grudnia został podsumowany projekt „Nie w pełni sprawna przestrzeń” – monitoring barier architektonicznych, realizowany również w ramach akcji.

Celem projektu było pobudzanie aktywności i zwiększanie umiejętności rzeczniczych, w taki sposób, aby mieszkańcy i mieszkanki miasta mogli wpływać na zmiany swojego otoczenia bez względu na niepełnosprawność czy sytuację materialną.

Projekt obejmował dwa spotkania szkoleniowe, dwa spacery badawcze oraz spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych podsumowujące pracę uczestników projektu wraz z przedstawieniem rekomendacji.

Raport (z deskrypcją) do pobrania tutaj: raport-ze-spacerow

Dodatkowo w lutym i marcu  planowane są dwa spacery badawcze z seniorami i spacer tematyczny „Historyczne Podgrodzie”.