Pomiń menu

„Ocalić od zapomnienia” – Śpieszymy na ratunek zabytkom.

Po świetności zabudowań pozostało niewiele. Ruiny pałacu zostały bezpowrotnie zniszczone a pozostałości wymienionych murów oraz wieży niszczeją i popadają w całkowita ruinę. Celem projektu jest wskazanie na ocalenie od całkowitej dewastacji i zniszczenia pozostałości murów obronnych (pełniących charakter ogrodzenia) i zabytkowej wieży „Stary Piotr” w miejscowości Morzyca. Przedstawiony zespół jest pozostałością po istniejącym w Morzycy Pałacu z 1587 roku stanowiącego zespół majątku.

głos szczeciński 25.11.2016 ogrodzenie obecnie fot. Tomasz Lalik

 

 

 

 

 

 

Projekt „Ocalić od zapomnienia” będzie działaniem mającym uzmysłowić mieszkańcom, władzy lokalnej i instytucjom odpowiedzialnym za ochronę zabytków potrzebę ratowania takich perełek architektonicznych o bogatym znaczeniu historycznym. W ramach projektu zaplanowane zostanie spotkanie w Świetlicy Wiejskiej miejscowości Morzyca, podczas którego zostanie wygłoszony wykład nt. historii miejscowości.

Wykład połączony zostanie z prezentacją multimedialną i prezentacją przygotowanych Kronik o dziejach i historii Morzycy. Przygotowana zostanie również mała galeria (wystawa) fotografii upamiętniająca najcenniejsze zabytki Morzycy i miejsca, które zostały utracone bezpowrotnie.

Dodatkowo punktem inauguracyjnym projektu (o ile podjęte ze strony Stowarzyszenia „Uwierzyć w Siebie” starania przyniosą rezultaty) będzie odsłonięcie tablicy informacyjnej prezentującej najcenniejsze zabytki zarówno istniejące jak i utracone bezpowrotnie.

Podejmiemy się akcji zbierania funduszy na wykonanie tablicy informacyjnej. Zwrócimy się do mieszkańców, władzy samorządowej
i powiatowej oraz firm o wsparcie naszej inicjatywy. W przypadku powodzenia przeprowadzonej akcji zbiórki funduszy na tablice informacyjną dokonamy jej zamontowania a następnie oficjalnego odsłonięcia.

Do uczestników spotkania a w szczególności przedstawicieli władz samorządowych i instytucji odpowiedzialnych za ochronę zabytków podczas odsłony skierowany zostanie apel o podjęcie niezbędnych działań mających na celu ratowanie zabytków i historii, która wzbogaca miejscowość Morzyca.

Podkreślimy, iż dzięki zabytkom i historii Morzyca stanowi ciekawe miejsce warte odwiedzenia a ochrona zabytków przyniesie ogromne korzyści dla całej gminy wzbogacając jej walory turystyczne.

Projekt „Ocalić od zapomnienia” to również przybliżenie najmłodszym mieszkańcom Morzycy historii miejscowości, w której zamieszkują. Warto, aby znali historię tego miejsca oraz dbali o zabytki jako pomniki historii.

Projekt będzie początkiem dalszych działań, jakie będą prowadzone w Morzycy. Będziemy starali się stworzyć tablice informacyjne w miejscach o szczególnym znaczeniu i wyznaczyć ścieżkę turystyczną. Będziemy prowadzili również podjętą akcję poszukiwania ciekawych fotografii, na których zatrzymał się czas i które przeniosą każdego odbiorcę w tamte czasy.