Pomiń menu

Stowarzyszenie Uwierzyć w Siebie

Stowarzyszenie „Uwierzyć w Siebie” z Morzycy istnieje od 2010 roku i zrzesza przede wszystkim grupę młodych osób z Gminy Dolice zaangażowanych w sprawy swoich społeczności. To, że jesteśmy i staramy się działać lokalnie jest wynikiem wiary w Siebie i naszych możliwości. Postanowiliśmy wykorzystać istniejący w nas potencjał i umiejętności dla dobra innych realizując zamierzone cele. Staramy się pokazywać również, że nie tylko My działamy ale i szereg innych organizacji wokół nas. Najważniejsze jest wierzyć w powodzenie swoich działań i pomimo trudności podążać dalej gdyż od nas samych i naszej postawy zależy to jak będzie wyglądało najbliższe otoczenie. Dotychczasowe działania realizowane przez Stowarzyszenie „Uwierzyć w Siebie” Akcja „Szlachetna Paczka”- włączenie się do ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa. Działanie w ramach grupy nieformalnej – 2009/2010 Projekt „Wsparcie dodatkowych działań integrujących społeczność”- „Klub integracyjno -edukacyjny”. Projekt w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich PIS realizowanego w Gminie Dolice – 2010 Projekt „Wesoła jesień, przytulna zima”. Projekt zrealizowany w ramach Programu Działaj Lokalnie VII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” – 2010/2011 Realizacja zadania publicznego w Gminie Dolice nt.” Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” - zajęcia integracyjno- edukacyjne w Morzycy i Mogilicy – 2013 Wspieranie społeczności lokalnych w poprawie warunków życiowych – od 2010 roku Wspólpraca z innymi organizacjami pozarządowymi – od 2010 roku Zaangażowanie w akcję 1% na rzecz poszkodowanego w wypadku mieszkańca gminy Dolice – od 2013 roku Więcej informacji na stronie internetowej stowarzyszenia: http://www.facebook.com/StowarzyszenieUwierzycwsiebie

Co nowego?