Pomiń menu

Podsumowanie cząstkowe – Masz głos 2016

Podstawą do określenia zadań na rok 2016 było przede wszystkim skonfliktowanie miejscowego środowiska, głównie Radnych różnych szczebli Samorządu.

Staraliśmy się w tych działaniach zawrzeć pewną kontynuację z lat poprzednich, tj. Karkonoskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych jak i Karkonoskiego Kongresu Obywatelskiego. Pomysł na Karkonoskie Inicjatywy Obywatelskie (KIO) zaczęliśmy realizować od kwietnia 2016r. Zorganizowaliśmy wtedy spotkanie 14 osób spośród znanych i mniej znanych działaczy Samorządowych i pozarządowych ponadpartyjnie, które mają osobistą zdolność do koncyliacji i potrafią się odnieść do problemu a nie do personaliów.