Pomiń menu

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

KSON jest związkiem stowarzyszeń organizacji pozarządowych z terenu ziemi jeleniogórskiej. Od 9 lat zajmuje się problematyką wyrównywania szans osobom niepełnosprawnym, starszym i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmujemy szereg działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej tych grup, m.in. : prowadzenie Agencji Pośrednictwa Pracy, Punktu Informacji, kursów i szkoleń, w tym kursów języka migowego i komputerowych. Uruchomiliśmy także w br. pilotażowy program telepracy, a przy Sejmiku powstała Jeleniogórska Spółdzielnia Socjalna " Jesteśmy". Wspólnie z organizacjami członkowskimi Sejmiku oraz samorządem powiatowym i gminnym realizujemy program " Góry otwarte dla wszystkich" w efekcie którego w październiku 2009 uruchomiono pierwszą w kraju trasę dla osób niepełnosprawnych, starszych i rodzin z dziećmi na wózkach. Prowadzimy także działalność medialną ( wyd. od 4 lat Biuletyn " Niepełnosprawni Tu i teraz, portal internetowy www.kson.pl, a w roku bieżącym reaktywować będziemy Radio Internetowe dla Niepełnosprawnych; w efekcie trwających od 2 lat warsztatów dziennikarskich pozyskaliśmy 20 osobową grupę dziennikarzy do obsługi tej części działalności Sejmiku).