Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji działania w ramach akcji

Stowarzyszenie Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice "na warsztat" bierze Inicjatywę Lokalną.

W 2016 roku spotykaliśmy się w ramach Stowarzyszenia aby omówić możliwości przeprowadzenia akcji oraz dokonać analizy otoczenia prawnego. Główne działania zaplanowaliśmy na 2017 rok.

Podsumowanie cząstkowe OSOM Gliwice