Pomiń menu

Jak działają jednostki pomocnicze połączonych gmin?

Co się zmienia w działaniu i finansowaniu jednostek pomocniczych po połączeniu gmin

Działanie sprawdzające działalność ustroju gminy Zielona Góra powstałej z połączenia gminy Zielona Góra-Miasto i gminy Zielona Góra, w szczególności (podstaw prawnych) rodzajów (sołectwa, dzielnica) jednostek pomocniczych (JPG) gminy Zielona Góra.

Zbadanie, jakie akty normatywne prawa miejscowego (uchwały) są podstawą do alokacji środków finansowych w poszczególnych JPG.

Przypadek Zielonej Góry jest interesujący jako zmienianie granic gmin oraz potencjalnego zmniejszania liczby gmin w Polsce.

Tutaj można zapoznać się z raportem cząstkowym z działania w akcji Masz Głos podsumowania-czastkowe-masz-glos-2016