Pomiń menu

Młodzież pozna tajniki dziennikarstwa

W ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos Masz Wybór w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie 14 lutego odbędą się warsztaty dziennikarskie.

Warsztaty mają na celu budzenie i rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, inspirowanie do aktywności twórczej i obywatelskiej, pracy nad sobą, 14346228730_warsztaty-dziennikarskie-z-przystania-i-pogłębiania wiedzy, przełamywania osobistych barier, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz nauka odpowiedzialności i pracy w zespole.

Warsztaty poprowadzi Wojciech Kraszewski – trener i szkoleniowiec a zarazem dziennikarz współpracujący z Polska Press Grupa, która należy do największych wydawców prasy w Polsce.

Tematykę dziennikarstwa obywatelskiego przybliży młodzieży, dziennikarz obywatelski, redaktor naczelny Obserwatora Regionalnego Szczepan Jonko.