Pomiń menu

Stowarzyszenie reAnimator ze Strzelina w akcji ,,Masz Głos”

Stowarzyszenie reAnimator będzie realizować  w ramach akcji ,,Masz Głos, Masz Wybór" projekt Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej i Koncepcję Zagospodarowania Kamieniołomu Strzelin, m.in.poprzez przedstawienie; Koncepcji  Zagospodarowania Ścianki Wspinaczkowej Kamieniołomu Strzelin".

logo-reanimator