Pomiń menu

Tomasz Mondrzejewski

działalność nieodpłatna pożytku publicznego -prowadzenie szkolenia sportowego wśród dzieci i młodzieży w wiodącej dyscyplinie klubu -organizowanie zawodów sportowych o charakterze masowym i kwalifikowanym -prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych -współpraca z organizacjami pozarządowymi

Co nowego?