Pomiń menu

Z Masz Głosem u nasielskich rodziców i nauczycieli

Zmiany strukturalne i organizacyjne w zreformowanej od 1 września 2017 roku nasielskiej oświacie wzbudziły niepokój w środowisku. Do dnia 9 stycznia 2017r. (podpis Prezydenta RP Andrzeja Dudy ws. reformy edukacji) nie odbyły się w gminie Nasielsk żadne publiczne rozmowy w tej sprawie.

Pierwsze spotkanie informacyjne zostało zorganizowane przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku (bez obecności władz) w dniu 9 stycznia (poniedziałek) w godz. 16.30 – 17.30 dla rodziców uczniów klas 0 – III i w godz. 17.30 – 18.30 dla rodziców uczniów klas IV –VI. Uczestniczyło w każdym z nich ok. 150 osób, w tym ok. 60 nauczycieli tej szkoły. Ponieważ rodzice domagali się rzetelnej wiedzy na temat proponowanych zmian doszło do kolejnego spotkania a w internecie na stronie urzędu zamieszczono wykaz nowych obwodów szkolnych link: http://www.nasielsk.pl/1952-propozycje-nowych-obwodow-dla-szkol  W piątek dnia 13 stycznia w godz. od 17.30 do 20.30 odbyło się spotkanie drugie z udziałem burmistrza Bogdana Ruszkowskiego, wiceburmistrz Katarzyny Świderskiej oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych Hanny Pietrzak. Obecnych było ok. 300 osób, w tym ok. 100 nauczycieli kadry pedagogicznej obu nasielskich szkół (podstawowej i gimnazjum). Zebrani zapoznali się z dwoma wariantami zmian dotyczącymi obu szkół. Obecnie w r.szk. 2016/2017 do szkoły podstawowej uczęszcza 751 uczniów w 32 oddziałach i do gimnazjum 296 uczniów w 13 oddziałach. Rodzice prosili o sporządzenie wariantu III według ich uwag i w tej sprawie skierowali we wtorek 17 stycznia do burmistrza pismo od Rady Rodziców. Wszystkie trzy warianty zamieszczono na stronie internetowej urzędu link: http://www.nasielsk.pl/1955-reforma-oswiaty-w-gminie-nasielsk-trzy-warianty W Gazecie Nowodworskiej Nr 3 z dnia 17 stycznia ukazał się artykuł Wojciecha Filipiaka pod tytułem „Tutaj chodzi o nasze dzieci”. Kolejny  raz przedstawiciele samorządu (burmistrz Bogdan Ruszkowski, wiceburmistrz Katarzyna Świderska  i dyrektorka Hanna Pietrzak) spotkali się  w szkole podstawowej we wtorek dnia 17 stycznia w godz. 16.00 do 17.00 z przedstawicielami trójek klasowych. Tu rodzice upominali się o uwzględnienie dobra ich dzieci i przedstawienie analiz sporządzanych przez urzędników. To trzecie spotkanie zgromadziło ok. 150 osób (rodziców i nauczycieli). Kolejne czwarte spotkanie miało miejsce podczas posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miejskiej w dniu 18 stycznia w godz. 16.00 do 19.30 w sali konferencyjnej urzędu. Zainteresowanych przybyło ok. 50 osób, w tym ok. 20 nauczycieli. Przedstawicielka nauczycieli odczytała wspólne pismo dwóch ognisk związkowych działających przy Publicznym Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja a następnie złożyła je na ręce przewodniczącego radnego Andrzeja Malona. Dyrektor szkoły podstawowej zobowiązała się zorganizować zebrania klasowe z rodzicami i do wtorku dnia 24 stycznia przekazać do urzędu wyniki tych konsultacji. Zebrani dowiedzieli się, że w programie sesji rady zaplanowanej na dzień następny tj. dnia 19.01.2017r. na godz. 10.00 nie będzie rozpatrywany punkt dotyczący oświaty – XXXI sesja Rady Miejskiej http://www.nasielsk.pl/1948-xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-nasielsku  Sesja trwała krótko (40 minut), mieszkańców na niej nie było, obecni byli dziennikarze lokalnej prasy (Michał Brodowski z Życia Nasielska, Andrzej Zawadzki z Tygodnika Nowodworskiego i  Katarzyna Kozłowska z Tygodnika Ciechanowskiego). We wszystkich spotkaniach uczestniczyła nasielska koordynatorka „Masz Głosu”, która uważnie wsłuchiwała się w głosy dyskusji oraz  przekazując ulotki akcji zachęcała do współdziałania. W ramach bowiem działań angażujących mieszkańców Gminy Nasielsk chcielibyśmy w okresie do czerwca br. zorganizować debatę publiczną o problemach oświaty w gminie w kontekście budżetu. Zauważamy, że mieszkańcy zabierają głos, władza ten głos słucha a czy uwzględni go w swych poczynaniach? Czy wspólnie postaramy się działać aby być SUPER SAMORZĄDEM? Czy nasielska inicjatywa lokalna (altana i ścieżka dydaktyczna) będzie dobra praktyką współpracy mieszkańców i samorządu? W załączeniu fotorelacja z komisji i sesji Więcej zdjęć na FB https://www.facebook.com/elzbieta.wroblewska.52/media_set?set=a.1505449159495958.1073741943.100000926649858&type=3&pnref=story

Koordynatorka

Elżbieta Wróblewska

DSC03834 DSC03835 DSC03838 DSC03841 DSC03843 DSC03846 DSC03848 DSC03850 DSC03855 DSC03858 DSC03859 DSC03861 DSC03864 DSC03866