Pomiń menu

„Co nam nie wychodzi – z pewnością nas wzmocni”

Z własnej inicjatywy, będąc zainspirowani akcją „Masz Głos” chcieliśmy zrobić coś więcej  w realizowanym  przez nas projekcie.

Niestety nie udało nam się otrzymać Grantu z Fundacji Kulczyka. Z własnej inicjatywy, będąc zainspirowani akcją „Masz Głos” chcieliśmy zrobić coś więcej  w realizowanym  przez nas projekcie.  Cieszymy się jednak, że złożyliśmy wniosek i powalczyliśmy o środki na realizację naszych planów. Mamy gotowy wniosek i będziemy konsekwentnie starać się poszukiwać innych możliwości.

Niestety nie udało nam się także przekonać wybranych przez nas podmiotów gospodarczych o wsparcie finansowe na realizację tablicy informacyjnej przedstawiającej historię i zabytki w Morzycy.  Wierzymy jednak w dobre serca przedsiębiorców i spróbujemy kolejny raz przy realizacji innych działań.

Powodzenie w osiągnieciu zamierzonych celów nie zależy wyłącznie od przychylnej postawy innych. Wytrwała, rzetelna praca i włożone w nią serce jest najważniejsze. Działamy dalej, mając siłę do stawiania czoła z pewnością nie jednej jeszcze trudnej sytuacji. – Tomasz Lalik