Pomiń menu

„Mamy Głos, Mamy Wybór”, więc podnosimy kwalifikacje żeby skuteczniej realizować nasze cele.

Energia i zapał po ostatnim szkoleniu w Falentach jest ciągle w nas. Niezwykli ludzie, wspaniała atmosfera i bogate treści przekazane w trakcie spotkania naładowały nam przysłowiowe akumulatory.

 

W dniu 14 lutego w Stargardzie uczestniczyliśmy w szkoleniu/warsztatach z zakresu PROJEKTÓW GRANTOWYCH planowanych do realizacji na obszarze Stowarzyszenia „WIR”.

W trakcie tego niezwykle treściwego szkolenia mogliśmy zapoznać się z prezentacją wybranych elementów z LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016- 2023 oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wir2

Omówione zostały nabory konkursowe grantów, poziomy dofinansowania, wniosek o przyznanie pomocy na operacje grantowe („Akademia wolnego czasu „ i „Powrót do tradycji”). zaswiadczenie wir

Dla nas niezwykle interesujące były warsztaty wypełniania wniosku a także dodatkowej dokumentacji projektowej m.in. karty opisu operacji.
To było wyjątkowo interesujące szkolenie i już myślimy o pisaniu wniosku o środki na realizację naszych pomysłów. Serdecznie dziękujemy organizatorom za umożliwienie nam uczestnictwa w szkoleniu.

Cieszymy się, że mogliśmy spotkać również osoby, które poświęcają swój czas i zaangażowanie na realizację celów społecznych.

Przed nami kolejne wyzwania, szkolenia i spotkania, po których będziemy pewniej realizować założone cele. Dlaczego?
„Mamy Głos, Mamy Wybór” i chcemy z tego skutecznie korzystać.– Tomasz Lalik