Pomiń menu

Opinia społeczności lokalnej względem zabytków, historii i planowanych działań – ankieta papierowa

Z początkiem lutego 2017 roku skierowaliśmy do losowo wybranych mieszkańców Morzycy papierową ankietę anonimową będącą uzupełnieniem prowadzonej od grudnia 2016 roku ankiety internetowej. Opinie wyrażone przez grupę 22 mieszkańców potwierdzają potrzebę realizacji zadań w zakresie dbałości o zabytki i zdecydowanie potwierdzają konieczność eksponowania historii naszej miejscowości.

Tak jak w prowadzonej ankiecie internetowej ocena działań władz samorządowych, powiatowych i wojewódzkich w zakresie ochrony zabytków została określona jako zła i bardzo zła – 77 %.  23 % ankietowanych wyraziło opinię, iż realizowane działania są dobre.  73% ankietowanych uważa, iż uratowanie zabytków to działanie, które zachowa pamiątki historyczne dla przyszłych pokoleń a 64 % uważa, iż działania takie wpłyną na poprawę estetyki miejscowości Morzyca. 45 % ankietowanych widzi w działaniach możliwość stworzenia ciekawego miejsca będącego wizytówką miejscowości.

Wyniki ankiety papierowej są zbliżone z wynikami ankiety internetowej. Wynik ten utwierdza nas w przekonaniu o słuszności prowadzonych działań. Uzupełnieniem prowadzonych badań będzie przeprowadzenie wywiadu po etapach działań, po których będziemy mogli przedstawić realne osiągnięcia. – Tomasz Lalik