Pomiń menu

Test z wiedzy o historii Morzycy – czy formy przekazu historii są potrzebne?

Realizując działania i planując kolejne etapy ich realizacji właściwym było sprawdzenie elementarnej wiedzy o historii Morzycy. Test, jaki skierowaliśmy do losowo wybranych mieszkańców miał na celu uzyskanie wiedzy a przede wszystkim opracowania trafiającej do mieszkańców metody przekazywania historii.

Wyniki testu bardzo nas zaskoczyły. Okazało się, iż uczestnicy testu poprawnie znali odpowiedzi na ponad 68% pytań.  Warto jednak zaznaczyć, iż badanymi była próba losowa i z pewnością będziemy chcieli, aby wszyscy mieszkańcy znali odpowiedzi w 100%.

 

Założeniem projektu „Ocalić od zapomnienia” jest takie prowadzenie działań, aby poznawanie historii było interesujące i zachęcające do jej pogłębiania.

Ponadto wyniki krótkiego, elementarnego a przede wszystkim anonimowego testu posłużą do porównania rezultatów przeprowadzonych działań w przyszłości. Po zakończeniu obecnych działań ponownie zwrócimy się do mieszkańców o sprawdzenie znajomości historii naszej miejscowości. – Tomasz Lalik