Pomiń menu

Wójt Gminy Dolice jest na „TAK” – poparcie inicjatywy lokalnej zachęca do działań

W dniu 9 lutego 2017 roku, podczas spotkania z Wójtem Gminy Dolice Grzegorzem Brochockim padły zapewnienia poparcia naszej lokalnej inicjatywy w ramach działań Masz Głos. Wójt potwierdził złożoną wcześniej na piśmie deklarację sfinansowania tablicy informacyjnej o zabytkach naszej miejscowości Morzyca.

W trakcie rozmowy poparł działania, które wpływają na wizerunek nie tylko miejscowości, ale również całej gminy. Wójt zapewnił, że każdy dobry i realny pomysł zasługuje na akceptację. Wskazał na wiele potrzeb, jakie dla gminy Dolice są godne zainteresowania. Przyznał, iż sam wielokrotnie podejmował inicjatywy związane z ratowaniem zabytków, choć nie każde znalazły dotąd swój szczęśliwy finał.

Wraz z Szymonem Osowskim – Stowarzyszenie Polites – przedstawiliśmy Wójtowi ideę akcji Masz Głos i wynikające z niej korzyści. Zapewniliśmy, że Stowarzyszeniu „Uwierzyć w Siebie” z Morzycy zależy na dobrych relacjach z samorządem i na budowaniu jego pozytywnego wizerunku. Chcemy zmieniać otoczenie na lepsze jednakże bez współpracy nie będzie to możliwe. – Tomasz Lalikocalić 2 fotka