Pomiń menu

Zabytki Morzycy w opinii społeczności lokalnej – ankieta internetowa

Z początkiem grudnia 2016 roku zamieściliśmy internetową ankietę skierowaną do społeczności lokalnej Morzycy a także osób z nią związanych.

W ankiecie zapytaliśmy m.in.

  1. Czy zabytki w Morzycy stanowią dla ciebie wartość historyczną ?
  2. Czy uważasz, że wieża Stary Piotr powinna zostać uratowana?
  3. Czy uważasz, że pozostałości dawnego ogrodzenia (muru) powinny zostać odbudowane?
  4. Czy uważasz, że w Morzycy powinny znajdować się tablice informacyjne opisujące historię miejscowości i jej zabytki?
  5. Czy jesteś za wpisaniem pozostałości istniejącego ogrodzenia (muru) do rejestru zabytków?
  6. Jakie najwieksze korzysci twoim zdaniem przyniosłoby uratowanie niszczejących zabytków?
  7. Jak oceniasz dotychczasowe działania gminy, powiatu , województwa w zakresie ochrony zabytków w Morzycy?

Pomimo niewielkiej grupy respondentów, jaka wyraziła swoje opinie – wnioski są bardzo optymistyczne. Ponad połowa wyraziła troskę i zainteresowanie zabytkami, ich losem i uważa za niezbędne podjęcie działań zmierzających do ich uratowania. Ponadto respondenci uważają, iż takie działania będą miały pozytywny wpływ na naszą miejscowość i całą gminę. Bardzo źle ocenione zostały natomiast działania samorządu lokalnego, powiatowego i wojewódzkiego w zakresie ochrony zabytków w Morzycy. Mamy jednak nadzieję, że podjęte przez nas działania spowodują zmianę postawy i zainteresowanie tematem zabytków przez władze.

Pragnąc dotrzeć do większego grona mieszkańców i respondentów przeprowadzimy niebawem również ankietę w formie papierowej. Jej wyniki posłużą do podejmowania dalszych działań i kroków, aby osiągnąć zamierzony cel. Wszystkim respondentom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wyrażenie opinii. Każdy „Ma Głos”, który może wpłynąć na otaczający nas świat. – Tomasz Lalik

 

ankieta str1 ankieta str2a ankieta str3