Pomiń menu

Jeśli Masz Głos i Masz Wybór to możesz działać! – zachęcamy do współpracy młodzież.

Akcja Masz Głos to świetna okazja do nawiązywania nowych kontaktów, poznawania ludzi, mówienia o możliwościach, jakie daje angażowanie się w działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Wspólnie można dokonać o wiele więcej i dlatego zachęcamy młodych ludzi do zdobywania wiedzy, którą będą mogli wykorzystać wspierając działalność naszego stowarzyszenia.

W dniu 8 marca br. Zachęciliśmy młode osoby z miejscowości Bralęcin (gmina Dolice) do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim nt. „Skąd wziąć pieniądze na działalność statutowa, czyli zewnętrzne źródła finansowania”.

W dniu 11 marca br. Spotkaliśmy się z młodymi ludźmi z miejscowości Morzyca (gmina Dolice), aby również przedstawić im korzyści płynące z poznawania mechanizmów finansowania różnych przedsięwzięć lokalnych.  Cieszymy się, że ci młodzi ludzie chcą uczestniczyć w organizowanym szkoleniu i mamy nadzieję na ich ponowny udział w kolejnych planowanych szkoleniach.

Realizując nasze działania statutowe będziemy mogli korzystać z ich wsparcia, konstruując takie projekty, które będą odpowiadały na potrzeby mieszkańców.

Zachęcamy młodzież również do współuczestniczenia w życiu społecznym. Mają oni prawo do głosu i dokonywania wyborów. Podkreślamy, że ich głos bardzo się liczy pomimo ich młodego wieku. – Tomasz Lalik

s2a s4a s5a s6as1a