Pomiń menu

Macie Głos, Macie Wybór – rozmowa z aktywną młodzieżą w gminie Dolice

W dniu 02.03.2017 roku podczas spotkania animacyjnego prowadzonego przez Doradcę Kluczowego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego Macieja Rębilasa i gościnnie naszego stowarzyszenia przedstawiliśmy również założenia i cele ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór.  Uczestnikami spotkania byli młodzi ludzie z miejscowości Bralęcin w gminie Dolice chcący aktywnie działać wśród swojej społeczności.

Podczas spotkania otrzymali pakiet informacji w jakim zakresie mają prawo i mogą współdecydować w sprawach nie tylko swojej miejscowości ale również całej gminy.

Dzięki projektowi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego grupa nieformalna z Bralęcina będzie objęta profesjonalnym wsparciem, które doprowadzi do powstania nowego stowarzyszenia w tym sołectwie

Będzie to ich pierwszy etap na drodze do pięknej przygody, jaką jest działalność społeczna. Mamy nadzieję na zrealizowanie przez tych młodych ludzi postanowienia o założeniu stowarzyszenia. Z naszej strony bardzo się cieszymy, ponieważ będziemy mieli partnera do realizacji wspólnych działań.  Nie było to pierwsze a zarazem ostatnie spotkanie. Chcemy nawiązać trwałe relacje i służyć wsparciem a już niebawem mamy nadzieję spotkać się na planowanym w dniu 25 marca  w Morzycy szkoleniu nt. „Skąd wziąć pieniądze na działalność statutową, czyli zewnętrzne źródła finansowania”.

Wspólnie z Doradcą Kluczowym  OWES Maciejem Rębilasem zachęciliśmy młodzież do uczestnictwa w szkoleniu i będziemy pomagać im zdobywać wiedzę, którą będą mogli stosować w trakcie realizacji własnych działań.  – Tomasz Lalik