Pomiń menu

Młodzież ma Głos i ma Wybór

Akcja Masz Głos, Masz Wybór to świetna okazja do nawiązywania nowych kontaktów, poznawania ludzi, mówienia o możliwościach, jakie daje angażowanie się w działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Wspólnie można dokonać o wiele więcej i dlatego zachęcamy młodych ludzi do zdobywania wiedzy, którą będą mogli wykorzystać wspierając nie tylko działalność naszego stowarzyszenia. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego możemy skorzystać z pomocy i wsparcia Doradcy Kluczowego OWES Pana Macieja Rębilasa. Szeroki zakres wsparcia umożliwia nam podejmowanie wspólnych inicjatyw lokalnych z zakresu animacji , organizacji szkoleń i spotkań pobudzających społeczność lokalną do wykorzystania swojego potencjału i podejmowaniu działań. Mamy nadzieję na powstanie nowych stowarzyszeń, które w obrębie swoich społeczności podejmą się zadań pobudzających do aktywności i współpracy. Nowe organizacje staną się potencjalnymi partnerami, z którymi będziemy mogli realizować wspólne cele.- Tomasz Lalik