Pomiń menu

Młodzieżowa Rada Gminy współorganizatorem Turnieju Szachowego

Młodzieżowa Rada Gminy Barcin realizuje swoje cele, m.in. poprzez inicjowanie i promowanie działań dotyczących młodzieży o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym.

MRG stara się aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym młodzieży, aby dowiedzieć się jakie mają potrzeby i oczekiwania. Promując swoje działania chce zostać dostrzeżoną na terenie Gminy Barcin, dlatego też włącza się w większość spotkań realizowanych dla młodzieży. Z własnej inicjatywy została współorganizatorem Turnieju Szachowego, który odbył się 28 lutego 2017 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin. W turnieju wzięli udział uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceum z terenu gminy Barcin. Sędzią turnieju był Hubert Łukomski. Gracze rozegrali 7 rund. Laureaci każdej kategorii otrzymali pamiątkowe medale, natomiast każdy uczestnik drobne nagrody.

13