Pomiń menu

Nabierają tempa rozmowy i prace nad projektem naszej świetlicy w Wójtowie.

Nabierają  tempa rozmowy i prace nad projektem naszej świetlicy w Wójtowie. 24 lutego 2017 r. spotkaliśmy się  w Urzędzie Gminy w Barczewie  w tej sprawie.

Wójtowska wizytówka
Wójtowo

Przedstawiliśmy potrzeby i oczekiwania mieszkańców Wójtowa co do obiektu i jego przeznaczenia. Przeprowadzone  w formie ankiet oraz rozmów  z mieszkańcami, konsultacje społeczne są bardzo pomocne.
Co mamy:

 • znamy potrzeby mieszkańców w wyniku konsultacji społecznych
 • przychylność  Panów Burmistrzów i wielu członków Rady Gminy z Przewodniczącym oraz życzliwe podejście pracowników Urzędu Gminy
 • plac pod budowę
 • zabezpieczone fundusze na projekt budynku
 • badania techniczne terenu
 • perspektywę pozyskania funduszy  z projektu
 • zapał i zaangażowanie mieszkańców Wójtowa

Co chcemy mieć, do czego dążymy:
Budynek na działce zakupionej od  Firmy  OLMEX, obok  placu zabaw,  służący mieszkańcom, wszystkim mieszkańcom: dzieciom, osobom starszym, młodzieży, osobom z dysfunkcjami.
Chcemy, aby było to miejsce spotkań, rozwoju, integracji – nasze  wspólne miejsce.
Przedstawiliśmy nasze potrzeby i  ustaliliśmy wspólnie co jest do zrobienia. Ustaliliśmy  terminarz prac.

Zespół pracujący w dniu dzisiejszym  na rzecz naszej świetlicy  to:

 • Pan Andrzej Maciejewski – Przewodniczący Rady Gminy  i Radny
 • Pan Krzysztof  Zdziarstek – Kierownik Działu Budownictwa UG Barczewo
 • Pan Janusz Sturlis – wydział budownictwa UG Barczewo
 • Pani Aneta Janikowska-Kiśluk – Kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Funduszy
 • Sołtys Wójtowa Adam  Perczyński
 • Alicja Kowalik – Członek Rady Sołeckiej

Wszystkim osobom zaangażowanym w prace na rzecz budowy naszej świetlicy – dziękujemy!
Sołtys Adam Perczyński,  Rada Sołecka, Zarząd  Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”

Prace nad projektem świetlicy w Wójtowie