Pomiń menu

Razem można więcej – podpisanie umowy partnerskiej

W dniu 8 marca br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” w Stargardzie uczestniczyliśmy w seminarium  "Współpraca sektorów nauki, biznesu i ekonomii społecznej"

Seminarium było jednym z działań projektu „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w którym istotne miejsce zajmuje pobudzanie społeczności lokalnych do stawania się „wspólnotą społecznie odpowiedzialną”, gdzie rozwój ekonomiczny harmonijnie łączy się z rozwojem społecznym, a kompetencje i działania poszczególnych podmiotów, firm i instytucji uzupełniają się i mają wielosektorowy wymiar.

Seminarium miało charakter dyskusyjno-warsztatowy, jego celem było umożliwienie przedstawicielom ww. sektorów bliższego wzajemnego poznania, dokonanie analizy posiadanych zasobów i potrzeb pod kątem nawiązania/zacieśnienia międzysektorowej współpracy.

W trakcie spotkania podpisaliśmy umowę partnerską z Towarzystwem Przyjaciół Dobrzan „Złoty Szpon”  dotyczącą wzajemnej współpracy na rzecz społeczności lokalnych.  Podpisanie umowy partnerskiej jest efektem chęci wzajemnego wsparcia  i zwiększenia potencjałów naszych organizacji. Partnerstwo jest również efektem prowadzonych przez nasze stowarzyszenia działań związanych z historią, jej poznawaniem i działaniami zmierzającymi do jej zachowania dla przyszłych pokoleń.

„Złoty Szpon” w swoich działaniach podejmuje i utrzymuje kontakty z dawnymi mieszkańcami swoich ziem. Realizując nasze działania w ramach akcji „Masz Głos” pragniemy nawiązać takie kontakty z osobami zamieszkującymi naszą miejscowość i gminę. Pragniemy odnajdywać wszystko to, co pomoże nam lepiej poznać historię naszej miejscowości. Dziękujemy Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim za dotychczasowe wsparcie i pomoc w realizacji naszych celów.  – Tomasz LalikIMG_20170308_114320 por2 por3 por4