Pomiń menu

Debata społeczna „Referendum i co dalej?”

    

W dniu 11.03.2017 roku, w Ośrodku Kultury w Nekli, odbyła się otwarta debata społeczna. Celem debaty była dyskusja dotycząca konsultacji społecznych i innych form partycypacji na płaszczyźnie współpracy władz samorządowych z mieszkańcami. W debacie wzięli udział przedstawiciele instytucji zajmujących się problematyką samorządu i konsultacji społecznych, przedstawiciele stowarzyszeń lokalnych, senator Robert Gaweł, radni i mieszkańcy gminy Nekla. Organizatorom debaty zależało na tym, aby wspólnie z uczestnikami dokonać przeglądu istniejących w gminie rozwiązań w dziedzinie współpracy, a także uwzględnić różnice i oczekiwania dotyczące wprowadzenia bądź ulepszenia różnych form porozumienia. Podczas debaty omówione zostały kwestie związane z uczestnictwem mieszkańców we współdecydowaniu w sprawach lokalnych. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpień zaproszonych gości: Krzysztofa Mączki z firmy Konsultujemy.com, który zaprezentował różne formy partycypacji, możliwe do zrealizowania na gruncie samorządowym; Damiana Dubiny, koordynatora akcji „Masz Głos”, który poruszył kwestie budowania porozumienia i współpracy na gruncie lokalnym; Agnieszki Rzeźnik, która jako specjalista ds. komunikacji społecznej w urzędzie gminy w Tarnowie Podgórnym zaprezentowała formy współpracy, które zostały wypracowane i wcielone w życie w tamtejszej gminie. Głos zabrali również: senator Robert Gaweł oraz radny Roman Kuszak, którzy odnieśli się do praktyk współpracy z mieszkańcami. Druga część debaty była dyskusją wolnych głosów. Mieszkańcy zadawali pytania zaproszonym prelegentom oraz radnym. Ta cześć debaty ujawniła duży deficyt dobrowolnych instrumentów komunikacji i informowania, wynikających z inicjatywy, kreatywności i otwartości władz lokalnych. W ważnych sprawach lokalnych, mieszkańcy oczekują od władz gminnych dyskursywnej formy porozumiewania się, dzięki której władza i obywatele dochodzą do wspólnych decyzji. Wielu uczestników debaty wyraziło przekonanie, że główną zasadą dobrego rządzenia, powinien być przejrzysty i otwarty na potrzeby społeczne proces dążenia do dialogu i współpracy. Debata pokazała, że wraz z rozwojem demokracji pewne zmiany są nieuniknione. Przy szybkim rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, proces współpracy z mieszkańcami na gruncie lokalnym będzie podlegał systematycznemu rozwojowi a w konsekwencji tego rozwoju prędzej czy później władza musi ewaluować, inaczej stanie się skostniała i nieefektywna. (relacja od 12 min. nagrania, dyskusja od 1h38min)