Pomiń menu

Czysta Nekla Stowarzyszenia Ekologiczne

„Czysta Nekla-Stowarzyszenie Ekologiczne” jest inicjatywą ludzi dobrej woli, zmierzających do podejmowania działań na rzecz ochrony i promocji środowiska naturalnego Gminy Nekla. Rozumiejąc człowieka jako nieodłączny element przyrody, która definiuje jego działania w wymiarze społeczno-kulturowym, zamierzamy dbać o zrównoważony rozwój naszego regionu poprzez inicjowanie działań o charakterze przyrodniczym, społecznym i kulturowym”.

Co nowego?