Pomiń menu

Działamy dla wspólnego dobra

19 kwietnia 2017 r. w czytelni barcińskiej książnicy odbyła się debata pt. „Działamy dla wspólnego dobra”. Spotkanie międzypokoleniowe, mające za zadanie dzielenie się doświadczeniami. Debatę przeprowadziła Krystyna Polek, doradca zawodowy, wolontariuszka, blogerka.
Uczestnicy zostali podzieleni na cztery siedmioosobowe zespoły, w których m.in. pracowali nad projektami do Budżetu Obywatelskiego. Każda grupa wylosowała bon z zawartością środków finansowych (od 20 tys. do 80 tys.) i miała zagospodarować go na rzecz społeczności lokalnej. Następnie każdy projekt został zaprezentowany na forum, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. To zadanie pokazało jakie potrzeby zauważają lokalni działacze. Każdy uczestnik żywo dyskutował o lokalizacji danego projektu czy też o beneficjentach, którzy mieliby skorzystać z zadania. Podczas spotkania uczestnicy również debatowali nad definicją dobra wspólnego, zastanawiali się nad czynnikami motywującymi ich do działania na rzecz Małej Ojczyzny oraz o istocie i znaczeniu współpracy w środowisku lokalnym.
Debata została zrealizowana w ramach akcji Masz Głos. Uczestniczyło w niej 28 osób, byli to przedstawiciele Rady Seniorów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin, Młodzieżowej Rady Gminy Barcin oraz lokalni aktywiści.