Pomiń menu

Warsztaty w ramach akcji Masz Głos

IV sesja Młodzieżowej Rady Gminy Barcin, która miała miejsce 28 kwietnia br. przebiegała bardzo nietypowo. Podczas sesji odbyły się warsztaty z Damianem Dubiną z Fundacji Aktywności Obywatelskiej w ramach akcji Masz Głos.
Głównym tematem spotkania była efektywna działalność pomiędzy Urzędem Miejskim a Młodzieżową Radą. W spotkaniu uczestniczyło dziewięcioro młodych aktywistów, którzy chcą współpracować z władzami gminnymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw dotyczących młodzieży oraz pragną m.in. inicjować, wspierać, organizować i koordynować działania w zakresie szeroko pojętych problemów życia społecznego młodzieży. W czasie warsztatów członkowie Rady starali się znaleźć odpowiedzi na kilka pytań np. Jak postrzegacie Młodzieżową Radę? Co wam się podoba w działalności Rady? Co zrobić, aby wasza jednostka tętniła życiem?

Dyskutowano bardzo żywo. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.