Pomiń menu

Młodzieżowa Rada Gminy dyskutuje o wspólnocie lokalnej

Dnia 15 maja 2016 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego odbyła się debata lokalna organizowana w ramach ogólnopolskiego projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, realizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest PKO Bank Polski. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Tegorocznym tematem dyskusji było budowanie wspólnot lokalnych – stanowiące punkt wyjścia do refleksji nad narzędziami rozwoju społeczności lokalnych.

W barcińskiej debacie uczestniczyło 40 reprezentantów różnych grup społeczności lokalnej: gościliśmy osoby reprezentujące różne zawody, z różnym wykształceniem, pełniące różne funkcje w instytucjach i organizacjach. Debata poprowadzona była przez Magdalenę Popłońską – Kowalską, moderatora z FRSI. Przedsięwzięcie odbyło się w formie warsztatów, w trakcie którego uczestnicy wskazali  na czynniki, które łączą i wzmacniają daną wspólnotę.

Efekty i wnioski ze wszystkich dyskusji, które odbywają się w tym tygodniu, w około 55 bibliotekach w całej Polsce zostaną przedstawione opinii publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz na  Kongresie Obywatelskim. Raport z debat zostanie wręczony Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie.