Pomiń menu

„ŚWIĘTOWALIŚMY SUKCES ALTANY ZROZUMIENIA W TESCO NASIELSK”

W środę, dnia 10 maja na zaproszenie kierownika sklepu TESCO pani Sylwii  Ćmoch spotkaliśmy się na uroczystym zakończeniu programu „Decydujesz, pomagamy” aby świętować razem z klientami, pracownikami sklepu oraz lokalnymi liderami w obecności mediów sukces Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji, której udało się pozyskać grant za projekt .pod hasłem  „Łączy nas altana zrozumienia”. Uczestnikami spotkania byli: burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku Stanisław Tyc, prezes Fundacji aiDDia Ala Madeyski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku Agnieszka Mackiewicz, koordynatorka projektu Elżbieta Wróblewska wraz z uczniami klasy czwartej oraz przedstawiciele redakcji Gazety Nowodworskiej Wojciech Filipiak i Życia Nasielska Michał Brodowski.

Ogólnopolski program „Decydujesz, pomagamy” ma na celu udzielenie wsparcia lokalnym organizacjom i społecznikom, którzy chcą zmienić na lepsze swoje najbliższe otoczenie. W każdym ze 145 regionów został przyznany grant w wysokości 5 000 zł. O tym, która organizacja otrzymała to dofinansowanie, zdecydowali mieszkańcy poszczególnych regionów w otwartych głosowaniach, które odbyły się w dniach od 8 marca do 4 kwietnia. Na Mazowszu przyznano 17 grantów najlepszym projektom, które będą poprawiać jakość funkcjonowania najbliższego otoczenia. Wśród nich  znalazł się z ilością 18 060 głosów zebranych w sklepach Tesco w Nasielsku, Makowie Mazowieckim i Pułtusku nasielski projekt. Działania będą realizowane od 1 czerwca do 30 września 2017r..

Rozpoczynamy od zorganizowania galerii plenerowej, którą wystawimy na szkolnym płocie w Dniu Dziecka 1 czerwca. Chcielibyśmy wystawić rekordową ilość obrazów ukazujących najróżniejsze kompozycje kwiatowe. W ostatnim tygodniu roku szkolnego w dniu 19 czerwca (poniedziałek) planujemy zorganizować Paradę Zrozumienia z udziałem maksymalnej ilości osób. Już dzisiaj zapraszamy dorosłych i dzieci do udziału w tym radosnym wydarzeniu. Zachęcamy wszystkich uczestników do przebrania się w barwne stroje nawiązujące do elementów środowiska naturalnego. Możecie przygotować hasła i transparenty o tematyce obywatelsko-ekologicznej oraz różne piosenki. Dołączymy do tego listy, które wręczymy po drodze przemarszu adresatom.

W wakacje zbudowana zostanie nasza Altana Zrozumienia i zagospodarujemy teren wokół niej. Spodziewamy się również, że przy naszej szkole jesienią wykonana zostanie inwestycja dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pod nazwą ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza.

Na początku  września zorganizujemy „Narodowe Czytanie w Altanie” a na końcu września zaprosimy na imprezę o nazwie Podwieczorek Grantowy podczas którego wystawimy spektakl słowno-muzyczny.

Podczas uroczystości w TESCO było nam niezwykle miło wysłuchać podziękowań ze strony organizatorów spotkania.. Nasi liderzy mieli okazję zadeklarować dalsze wsparcie abyśmy razem wprowadzali w życie pomysły na poprawę najbliższej okolicy. Jednocześnie zostaliśmy poinformowani, ze już 15 maja br. rusza kolejna trzecia edycja programu. Zasygnalizowaliśmy, że z chęcią do niej przystąpimy. Opracowujemy bowiem z Nasielskim Towarzystwem Kultury reprezentowanym przez prezesa Krzysztofa Maciasa kolejny nasz projekt tym razem pod nazwą „Porusza Nas Siłownia Zrozumienia”. .

Zaufanie, współpraca a przede wszystkim zrozumienie (sztandarowe słowo zaczerpnięte od Fundacji aiDDia) to wartości, które już na dobre zadomowiły się w nasielskiej społeczności. Dzięki temu jesteśmy super zespołem w super szkole. Razem staramy się tworzyć super samorząd.. Coraz nam bliżej do tego ale aby lepsze było nasze życie publiczne zapraszamy do współdziałań.

Koordynatorka

Elżbieta Wróblewska

Polecamy linki na stronach urzędu i szkoły

http://nasielsk.pl/info/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/463-sukces-altany-zrozumienia-w-tesco-nasielsk

http://spnasielsk.pl/%e2%80%9eswietowalismy-sukces-altany-zrozumienia-w-tesco-nasielsk%e2%80%9d/