Pomiń menu

Konsultacje społeczne – nowa uchwała weszła w życie

UCHWAŁA NR XXVIII/197 /2017
RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

u2017_197

Z inicjatywy mieszkańców gminy Nekla powstała nowa uchwała regulująca sprawę konsultacji społecznych. Wiadomo więc kto może inicjować konsultacje, jak mogą przebiegać i kiedy warto je przeprowadzać. Pozostało nauczyć się z niej korzystać 🙂 Jesteśmy przekonani, że jest to duży krok w poprawianiu jakości komunikacji pomiędzy urzędem i mieszkańcami w naszej gminie.