Pomiń menu

Mieszkańcy „Mają Głos” – ankieta oceny poziomu bezpieczeństwa w Morzycy.

W ramach tegorocznej akcji „Masz Głos”  Stowarzyszenie „Uwierzyć w Siebie” będzie wspólnie z mieszkańcami Morzycy  zabiegało o poprawę bezpieczeństwa na terenie miejscowości.

Mieszkańcy od dłuższego czasu  dostrzegają problem braku bezpieczeństwa swoich dzieci uczęszczających do szkoły, korzystających ze świetlicy wiejskiej jak i poruszających się po miejscowości.

Próbują samodzielnie podejmować działania w tym zakresie jednakże bezskutecznie.

Chcemy im pomóc i wspólnie podjąć rozmowy z odpowiednimi instytucjami i przedstawicielami naszej gminy  wykorzystując wszelkie dostępne argumenty aby poziom bezpieczeństwa uległ poprawie.

Poczucie braku bezpieczeństwa wynika z nieodpowiedniego zdaniem mieszkańców usytuowania przejścia dla pieszych. Przejście usytuowane jest zbyt blisko niebezpiecznego zakrętu.

Brakuje także barierek ochronnych przy budynku świetlicy i przystanku autobusowego mających zapewnić dzieciom ochronę przed niespodziewanym wtargnięciem na jezdnię . Barierki miałyby  stanowić również  ochronę przy nieprzewidzianym wtargnięciu pojazdów w tych szczególnych dla miejscowości strefach.

W ramach naszych działań przeprowadzamy obecnie badanie sondażowe w postaci ankiety na temat oceny poziomu bezpieczeństwa w miejscowości jak i zasadności podniesionych kwestii.

Mieszkańcy „Mają Głos” i pragną z niego skorzystać.

Wyniki przeprowadzonej ankiety posłużą nam do podjęcia dalszych działań.

Tomasz Lalik