Pomiń menu

O współczesnym postrzeganiu patriotyzmu

O współczesnym postrzeganiu patriotyzmu

Władze Zamościa, na czele z Prezydentem Miasta Andrzejem Wnukiem, zaapelowały do uczestników tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości, by zamiast wiązanek kwiatów przynieśli i złożyli symboliczne róże w kolorze białym i czerwonym przy płycie upamiętniającej wizytę w Zamościu Józefa Piłsudskiego, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyli na odbudowę pomnika Marszałka.

Apel spotkał się ze zrozumieniem mieszkańców. Przygotowano specjalne cegiełki o wartości 10, 20, 50 i 100 zł. Można je kupić w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej, w budynku Ratusza. Pomnik Józefa Piłsudskiego, który stał w Zamościu w latach 1933 – 1942(podczas okupacji zniszczony przez Niemców), powróci do zamojskich Koszar w 2018 roku, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Listopad to szczególny czas pamięci o ludziach, wydarzeniach i przemijaniu. Nastraja do wielu przemyśleń związanych z rozumieniem patriotyzmu w kontekście świąt narodowych. Zarówno kolejna Rocznica Odzyskania Niepodległości jak i lokalne uroczystości upamiętniające wysiedlenia na Zamojszczyźnie skłaniają do postawienia pytania o współczesne oblicze patriotyzmu. Czym jest? Jak jest rozumiany i jak douzupełniany codzienną postawą? Czy został przeinterpretowany przez lata, czy może wciąż stanowi wartość nadrzędną, nienaruszalną i oczywistą? Czy patriotyzmu można się nauczyć, czy też wynika on z naturalnego całokształtu naszych postaw oraz reagowaniu na rzeczywistość i bieg wydarzeń?Jak przejawia się w naszym codziennym życiu i przedsięwzięciach, w których uczestniczymy? Czy patriotyzm XXI wieku powinien być przedefiniowany i czy to się już stało. Pozytywny aspekt znaczenia tego słowa jest modyfikowany a jednak wciąż istotny, zwłaszcza w warunkach istniejących zagrożeń…

Patriotycznie… to znaczy jak? Okazuje się, że często odpowiedź na to to pytanie jest trudna i niejednokrotnie zaskakująca bo przywołująca przykłady budzące zarówno szacunek jak i sprzeciw….

 

Zdjęcia zrobione podczas różnych uroczystości państwowych w Zamościu w latach 2016-2017.
L.Pietrusiewicz

Zob. zamosc.naszemiasto.pl