Pomiń menu

W Morzycy powinno być bezpieczniej! Mieszkańcy oddali swój głos.

W ramach tegorocznej akcji Masz Głos 2017/18 stowarzyszenie „Uwierzyć w Siebie” podjęło się  oceny poziomu bezpieczeństwa w miejscowości Morzyca.

Do oceny poziomu bezpieczeństwa i uzyskania opinii  konieczne było nie tylko przeprowadzenie indywidualnych rozmów, ale również opracowanie
i skierowanie do mieszkańców badawczej ankiety.

W okresie od 20 października do 10 listopada 2017 roku mieszkańcy Morzycy mogli wyrazić swoje zdanie w poruszonych na podstawie obserwacji kwestiach związanych z bezpieczeństwem. W badaniu ankietowym wzięło udział 49 pełnoletnich mieszkańców ( na +/- 211 ogółu mieszkańców).

Najistotniejsze kwestie, które poruszone zostały w ankiecie i będą przedmiotem podejmowanych działań:

  1. Konieczność zamontowania barierek ochronnych przed budynkiem Świetlicy Wiejskiej w Morzycy: 92 % na tak
  2. Konieczność zamontowania barierek ochronnych przed przystankiem autobusowym w Morzycy: 59 % na tak
  3. Konieczność przesunięcia usytuowanego obecnie przejścia dla pieszych z uwagi na zaobserwowane zagrożenia: 84 % na tak
  4. Potrzeba podniesienia poziomu bezpieczeństwa przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie dodatkowych rozwiązań (w przypadku pozostawienia przejścia w obecnym położeniu): 92 % na tak

Zebrane wyniki pozwalają jednoznacznie określić pogląd mieszkańców na temat bezpieczeństwa w miejscowości i konieczności wprowadzenia zmian aby żyło się bezpieczniej.

Uzyskanie opinii było dla nas niezwykle cenne aby podejmowane przez stowarzyszenie działania były zgodne z oczekiwaniami samych mieszkańców
i zaspokajały istniejące potrzeby.

Mieszkańcy mają głos i stowarzyszenie „Uwierzyć w Siebie” również dlatego zamierzamy zdiagnozowane potrzeby przedstawić odpowiednim instytucjom jak i  władzy samorządowej gminy Dolice. Pragniemy aby podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Morzycy ustosunkowały się do wskazanych potrzeb i podjęły stosowne działania.

Czy w podjętym przez stowarzyszenie temacie będzie współpraca i zrozumienie władz? Mamy nadzieję, że tak będzie ale najbliższe miesiące przyniosą odpowiedzi na podniesione przez nas kwestie. – Tomasz Lalik