Pomiń menu

Jesteśmy aktywni

Jesteśmy aktywni

Po spotkaniu informacyjnym w Krakowie przeprowadziliśmy szereg rozmów z mieszkańcami naszej miejscowości i na tej podstawie określiliśmy cel udziału w akcji Masz Głos. Najważniejszą sprawą dla naszej społeczności okazała się budowa świetlicy, w której mieszkańcy mogliby się ze sobą spotykać.

Napisaliśmy wniosek do budżetu gminy na 2018 r. rzeczowo go uzasadniając i pod tym wnioskiem zebraliśmy podpisy ponad 170 mieszkańców. Wniosek złożyliśmy w październiku 2017 r. w Urzędzie Gminy Klucze i umówiliśmy się na spotkanie z wójtem gminy.

Na spotkaniu, w którym  uczestniczyli członkowie naszej grupy inicjatywnej, wójt wykazał duże zrozumienie dla naszych potrzeb. Otrzymaliśmy obietnicę zabezpieczenia środków finansowych na budowę I etapu budowy świetlicy i rozpoczęcie prac w 2018 r. 15 listopada, na naszą prośbę, otrzymaliśmy projekt budżetu gminy.

Po wstępnej analizie projektu podjęliśmy decyzję o udziale w pracach komisji budżetowej z prawem zabrania głosu. 7 grudnia odbyło się posiedzenie komisji, podczas, której przedstawiliśmy radnym nasze argumenty, prosząc jednocześnie o zabezpieczenie w budżecie kwoty 300 tys. zł i przystąpienie do budowy świetlicy możliwie najszybciej.

Ostatecznie na budowę świetlicy zaplanowano kwotę: 200 tys. zł i dodatkowo 17 833,15 z naszego funduszu sołeckiego. Mamy też zobowiązanie samorządu o podjęciu starań w celu pozyskania funduszy zewnętrznych na ten cel. Liczymy, że sprawa nabierze rozpędu wiosną, a my będziemy pomagać i aktywnie uczestniczyć w doprowadzeniu przedsięwzięcia do szczęśliwego finału.

Teraz przygotowujemy się do organizacji spotkania z mieszkańcami Zalesia.