Pomiń menu

Stowarzyszenie "Razem dla Zalesia"

Jesteśmy stowarzyszeniem założonym przez mieszkańców i działającym na rzecz mieszkańców Zalesia Golczowskiego.  Naszym celem jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. W akcji "Masz Głos" 2017/18 braliśmy udział jako grupa nieformalna, jednak  wspólne przedsięwzięcie zakończone sukcesem, spowodowało, że w czerwcu 2018 r. podjęliśmy decyzję o założeniu stowarzyszenia.  We współpracy z władzami gminy zrealizowaliśmy nasz pierwszy, najważniejszy cel: budowę świetlicy w naszej miejscowości. Piękny, nowoczesny budynek jest już gotowy i czeka na otwarcie :)  Teraz chcemy przeprowadzić diagnozę potrzeb, w celu ustalenia zasad funkcjonowania nowej świetlicy. Zależy nam na jej optymalnym wykorzystaniu, aby tętniła życiem i jak najlepiej wszystkim służyła.

Co nowego?